21-04-2014 - 14:35  |  Site içi Arama  |  English  
 
 
 
 
 
DİSK/GENEL-İŞ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
2014 Yılı İçin Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları
[Tüm Duyurular]
 
 
« Nisan 2014 »
Pzt Sal Çrs Prs Cum Cmt Pzr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
6360 Sayılı Kanunla İlgili Sıkça Sorular Sorular ve Cevaplar
Yazı boyutu seç:
Sayfayı Yazdır  Önceki Sayfa

6360 SAYILI KANUNLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

(İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Soru 1: Tüzel kişiliği ilk mahalli idareler seçiminde sona erecek il özel idareleri, belde belediyeleri ve köyler kanunda öngörülen bildirimleri ne zaman yapacak?

Cevap:  Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı 6 Aralık 2012 tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili yerlere bildirimde bulunacaklardır.

Soru 2: Komisyonlar ne zaman kurulacak ve ne kadar süreyle görev yapacak?

Cevap: Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren kurulması gerekiyor.  Seçimden sonra devir, tasfiye ve paylaşım işlemleri bitene kadar görev yapacaktır.

Soru 3: Tüzel kişiliği kaldırılan köyler bildirimi nasıl yapacak?

Cevap: 29 büyükşehirde katılınacak ilçe belediyesine, 52 ilde ise il özel idaresine ilçe kaymakamlıkları aracılığıyla bildireceklerdir.

Soru 4: Valilikler ilçelerde komisyon kurabilirler mi?

Cevap: Kanunen alt komisyon kurulabileceği için valiler isterlerse ilçelerdeki işlemler için kaymakam başkanlığında alt komisyonlar kurabilirler.  Bu şekilde alt komisyon kurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Soru 5: İllerde kurulan komisyonlarla alt komisyonlara kimler üye olabilir?

Cevap: Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilci sıfatına haiz yöneticileri ve ilgili belediye başkanları üye olabilir.

Soru 6: Norm kadro fazlası belirlenirken kişi unvanına mı kurum toplamına mı bakılacak?

Cevap:  Memur kadroları için unvan bazında, işçi kadroları için toplam norm sayısı üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Soru 7:   Seçimden sonra 29 ilde muhtar ödeneklerini kim ödeyecek?

Cevap: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) tarafından ödenecektir.

Soru 8:  Kanunla ilgili genelge veya yönetmelik çıkacak mı?

Cevap: Genelge veya yönetmelik gibi bir düzenleme yapılmayacak. Konu bazlı görüş oluşturulacak.

Soru 9: Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin personeli ne olacak?

Cevap: 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikler Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesine uygun olarak çalıştırılan personel Kanundaki usule göre devredilecektir.

Soru 10:  Kapanan idareler yeni sözleşmeli personel alabilecek mi?

Cevap: Kanunun yayımı tarihinden önce 5393 sayılı belediye kanununun 49 uncu maddesine ve usulüne uygun sözleşme yapılmış olan personelle sözleşmeler yenilenebilecek fakat ilk kez sözleşme yapılarak yeni personel istihdam edilemeyecektir.

Soru 11: Birliklere ve özel idarelere yapılan şartlı bağışlar ne olacak?

Cevap: Devredildikleri kurumlarca bağış amacına uygun olarak kullanılacak.

Soru 12:  Birlik, belediye ve özel idarelerin yaptığı şartlı bağışlar ne olacak?

Cevap: Bağış şartına uygun olarak kullanılmaya devam edilecek.

Soru 13: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na sivil üyeleri kim seçecek?

Cevap: Seçimlerden sonra sivil üyeleri büyükşehir belediye meclisi seçecek.

Soru 14: Afet ve Acil Durum personeli ne olacak?

Cevap: Afet ve Acil Durum Başkanlığı bu personelle ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaktadır.

Soru 15: Büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyeleri yeni personel alabilecek mi?

Cevap:  Mevcut mevzuat hükümlerine göre yeni personel alabileceklerdir.

Soru 16: Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ihale yapabilir mi?

Cevap: Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tüzükleri çerçevesinde kanunen yasaklanan hizmet alımı sözleşmeleri haricinde her türlü ihaleyi yapabilecektir.

Soru 17: Birlikler ne zaman kapanacak?

Cevap: Konusuz ve/veya üyesiz kalan mahalli idare birlikleri en geç Mart 2014 tarihine kadar tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunması zorunludur.

Soru 18: Kapanma sürecinde birlikler tüzüklerini değiştirebilir mi?

Cevap: Evet, değiştirebilirler.

Soru 19: Kapanacak idarelerden bu süreçte başka kamu kurum ve kuruluşlarına personel nakli olur mu?

Cevap: Evet, yapılabilir.

Soru 20: İl belediyelerinden büyükşehir belediyesine geçen personel ihtiyaç fazlası olarak bildirilebilir mi?

Cevap: Evet, bildirilebilir.

Soru 21: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hemen kuruluyor. Özel idareler kendilerine kanunlarla verilen görevleri yapmaya devam edecekler mi?

Cevap: Evet.

Soru 22: Özel idarenin yürüttüğü sulama hizmetleri, göletler vb. ne olacak?

Cevap: Büyükşehir belediyelerine devredilecek.

Soru 23: Birlikler taşınır mal alabilirler mi?

Cevap: Birlikler faaliyetlerini yürütebilmeleri için zaruri olan tüketim malzemelerini  (demirbaşlar hariç) alabileceklerdir.

Soru 24: Birlikler hizmet alımına ilişkin sözleşme yapabilirler mi?

Cevap: Yapamazlar.

Soru 25: Maden Kanunu ile ilgili uygulamaları hangi birim yapacak?

Cevap: İlk mahalli idareler seçimlerine kadar özel idareler bu görevlerine devam edecekler, seçimlerden sonra bu görevler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Soru 26: Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin araçları(makam araçları) ne olacak?

Cevap: Tüzükleri çerçevesinde devredilecek.  Tüzüklerinde hüküm yoksa kanundaki hükümlere göre devredilecek. Ancak birlikler bu süreçte tüzüklerini değiştirerek araçlarını devretmek istedikleri kurumu tüzüklerinde belirtebilirler.

Soru 27: Akköy, Yeşilyurt, Battalgazi ilçelerinin mülki sınır değişiklikleri ne zaman yürürlüğe girecek?

Cevap: İlk mahalli idareler seçiminden sonra bu ilçelerle ilgili yapılan değişiklikler yürürlüğe girecek olup ilk mahalli idareler seçimlerine kadar hali hazır pozisyonlarına devam edeceklerdir.

Soru 28: Akköy, Yeşilyurt, Battalgazi ilçe belediyeleri de yeni kurulan ilçeler için öngörülen can suyundan(ilave kaynaktan) yararlanacak mı?

Cevap: Evet, yararlanacak. İlk mahalli idareler seçiminden sonraki ilk ayda bu belediyeler iller bankasından alacakları paylarına ilaveten 3 kat ilave pay alacaktır.

Soru 29: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na işçilerin geçmesi mümkün müdür?

Cevap: Hayır.  Sadece Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları için kanunda öngörülen memur kadrolarına il özel idaresinden kadrosu uygun olan memurlar komisyon tarafından devredilebilir.

Soru 30:  Büyükşehirlerde kapanacak il özel idareleri, belde belediyeleri ve köylerin kanunun Geçici 1 inci maddesinde bazı tasarruflar için onay veya izin alınması gerekmektedir. Bu izinler ve onaylar hangi aşamada alınacaktır?

Cevap: Aşağıdaki tabloya göre kanunda belirtilen mercilerden izin/onay alacaklardır. İzinler işlem yapılmadan önce, onaylar ise işlemler yapıldıktan sonra alınacaktır.

İŞLEM

İZİN/ONAY

Borçlanma (Tüzel Kişiliği Aşacak Borçlanmalar Dahil)

İZİN

Taşınmaz Satışı

İZİN

Taşınmaz Tahsisi ve Kiralanması

İZİN

İş ve Toplu İş Sözleşmesi Yapılması

ONAY

İş Makineleri ve Diğer Taşıtların Satışı

İZİN

İmar İşlemleri

İZİN

 

Soru 31: Kapatılacak özel idarelerde ve belediyelerde  3713 sayılı  Terörle Mücadele  Kanununa göre yeni personel alımı yapılabilir mi?

Cevap: 3713 Sayılı Kanunun Ek Madde-1 e göre genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 2'sini, bu kanunda belirtilenlerin istihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorunda olduklarından bu kanuna göre yeni personel alımı yapabilirler.

Soru 32:Büyükşehire dönüşecek il belediyeleri valiliklere bildirim yapacak mı? Yapacaksa hangi süre içerisinde yapacak?

Cevap:Büyükşehire dönüşecek il belediyeleri de bir aylık süre içerisinde bildirim yapmalıdırlar.


Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ)
Çankırı Caddesi No:28 Kat:8 06030 Ulus \ ANKARA
Telefon:(312) 309 15 47 (6 hat) Faks:(312) 309 10 46
Elektronik Posta: basin@genel-is.org.tr

 
İş bu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içeriği Kaynak gösterilmeden başka sitelere, yazışma gruplarına, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde kullanılamaz, basılıp çoğaltılamaz. Genel İş Sendikası 2008
Her türlü öneri, istek ve düşüncelerinizi belirtmek için basin@genel-is.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.
  Web Tasarım