COVID-19 Sürecinde Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporumuz

20/01/2021

Yaklaşık 100 milyon insanı aşırı yoksulluğa itmiş olabileceği tahmin edilen Covid-19 salgınının yaratmış olduğu sosyal ve ekonomik tahribat; insanların yaşam ve çalışma koşullarını olumsuz etkileyerek, gelir eşitsizliğine ve yoksulluğun derinleşmesine neden oldu. Pandemiden sonra küresel yoksulluğun önlenmesi için gerekli önlemler alınmazsa birçok ülkede yoksulluk ile ilgili ilerlemenin 3 ila 10 yıl geriye gideceği tahmin edilmektedir.

Bu çalışma, Dünya’da ve Türkiye’de artan gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu gözler önüne sermek amacıyla hazırlanmıştır. Raporda; gelir dağılımı, kişi başına düşen GSYH, yoksulluk, çalışan yoksulluğu, yoksulluk riski altında olanlar ve borçluluk düzeyi güncel veriler ışığında değerlendirilmiştir. 

Araştırmada öne çıkan bazı başlıklar şöyledir:

  • Avrupa Ülkeleri İçinde Gelir Eşitsizliğinin En Fazla Olduğu Ülke Türkiye.
  • En Zengin ile En Yoksul Arasındaki Eşitsizlik 8,3 Kata Yükseldi.
  • Halk 1 Yılda Yaklaşık 1.500 Dolar Fakirleşti.
  • Türkiye’de Yoksul Sayısı Son 2 Yılda Yüzde 8,4 Arttı!
  • Dünya’da Çalışan Yoksulluğu % 9, Türkiye’de İse %14,4 Buldu!
  • Salgın Döneminde Çalışan Yoksul Sayısı 7,7 Milyonu Geçti.
  • Her 10 Kişiden 7’si Borçlu, Halk Temel İhtiyaçlarını Karşılayamaz Hale Geldi.
  • Türkiye’de Yoksulluk Riski Diğer Ülkelere Göre Yüksek: Kadınların Yoksulluk Riski, Erkeklerden Fazla! Her 2 Çocuktan Biri Yoksulluk Riski Altında!

Raporun tamamına PDF formatında ulaşmak için tıklayın.