Yayınlar

EMEK Gazetesi   EMEK Araştırma Dergisi   EMEK Gazetesi Özel Sayılar
         
        

EMEK Gazetesi 159. Sayı

  YEREL YÖNETİMLER: NEREYE?   Emek Gazetesi 153. Özel Sayı
               
Eğitim ve Araştırma Yayınları   İnceleme ve Raporlar   Yıllık
         
   
Kadın İşçilerin Hakları   Türkiye'de Kadın Emeği   DİSK/Genel-İş Yıllığı ’16-’17
               
Uluslararası Kaynaklar            
             
           
             
Geri Dönüş Yok: Küresel Bir Eğilim Olarak Suyun Yeniden Belediyelerin Yönetimine Geçmesi