Kasım Ayında 294 İşçi İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi

09/12/2020

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) tarafından Kasım ayı iş cinayetleri raporu açıklandı. Açıklamada, Kasım ayında en az 294 işçi, 2020 yılının ilk on bir ayında ise 2032 işçi hayatını kaybetti.

Rapora göre;

  • Hayatını kaybeden 294 emekçinin 248’i ücretli (işçi ve memur), 46’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...
  • Ölenlerin 21’i kadın işçi, 273’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret/büro, metal, sağlık, konaklama ve belediye işkollarında gerçekleşti...
  • Üç çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, kimya ve konaklama işkolunda gerçekleşti…
  • 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 141 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, gıda, maden, tekstil, ağaç, iletişim, ticaret/büro/eğitim, metal, inşaat, taşımacılık, gemi/tersane, sağlık, güvenlik ve belediye işçileri...
  • 4 göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 2’si Suriyeli, 1’i Özbekistanlı, 1’i Ukraynalı...
  • Ölen işçilerin 23’ü sendikalı. Sendikalı işçiler iletişim, eğitim, metal, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.
  • Ölümler en çok sağlık, ticaret/büro/eğitim, tarım, inşaat, belediye, taşımacılık, metal, güvenlik, enerji, gıda, tersane ve konaklama işkollarında gerçekleşti.