Sağlıkla Üretmek İstiyoruz

15/01/2020

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) tarafından 2019 iş cinayetleri raporu açıklandı. Rapora göre 2019 yılında toplam 1736 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

Genel İşler İşkolunda 105 İşçi Çalışırken Öldü

Raporda 2019 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı ise şöyle sıralandı: Tarım, Orman işkolunda 442 emekçi (245 çiftçi ve 197 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 336 işçi; Taşımacılık işkolunda 234 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 105 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 104 emekçi; Metal işkolunda 70 işçi; Madencilik işkolunda 63 işçi; Enerji işkolunda 50 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 47 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 44 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 36 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 32 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 31 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 29 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 27 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 19 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 7 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 6 işçi; İletişim işkolunda 3 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 3 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 48 işçi yaşamını yitirdi.

2019 Yılında 110 Mülteci/Göçmen İşçi Yaşamını Yitirdi

1 işçi Suriyeli; 35 işçi Afganistanlı; 6’şar işçi İranlı, Özbekistanlı ve Ukraynalı; 4’er işçi Rusyalı ve Türkmenistanlı; 3 işçi Azerbaycanlı; 2 işçi Gürcistanlı; 1’er işçi ise Bulgaristanlı, Çekyalı, İtalyalı, Kolombiyalı ve Polonyalı.

2019 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımında ise; 14 yaş ve altı 29 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 38 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 246 işçi, 28-50 yaş arası 833 işçi, 51-64 yaş arası 366 işçi, 65 yaş ve üstü 115 işçi ile yaşı bilinmeyen 109 işçi yaşamını yitirdi.

Güvencesizlik Öldürüyor

Yaşamını kaybedenlerin 23’ü (yüzde 1,32) sendikalı işçi, 1713’ü ise (yüzde 98,68) sendikasız.