Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?

İşçiler tarafından “rapor parası” olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin iş kazası- meslek hastalığı geçirmesi ya da hastalık veya analık hallerinden kaynaklı işe gelememe durumlarında maruz kaldığı gelir kaybını önlemek için ödenir. Yapılan ödeme tedavinin şekline göre değişir. İşçi yatarak tedavi ediliyorsa günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavi ediliyorsa günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret verilir. Ancak işçi kendisine bildirilen tedaviyi uygulamıyor ve iş göremezlik oranının artmasına ya da tedavinin uzamasına neden oluyorsa yapılacak ödemenin dörtte birikurumca kesilerek eksik ödeme yapılır. İş kazası - meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, yapılacak ödeme en yüksek oran üzerinden hesaplanır.

 İşçinin ödenekten faydalanma koşulları iş kazası- meslek hastalıkları dışında şarta bağlıdır.

Hangi Şartlarda Geçici İş Göremezlik Geliri Alınır?

 

İki Günlük Hastalık Raporunda Ödeme Yapılır mı?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’na göre hastalık halinde rapor parası için yapılan ödeme 3. günde başlamaktadır.

Ancak hastalık halinde ödeme yapılması için getirilen 3 günlük süre şartı, uygulamada çeşitli tartışmalara neden olmaktadır. İşçilerin hastalık halinde hak kaybına uğramaması için toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla sağlık yardımı altında düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca bu konuda 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile yeni bir düzenleme getirilmiştir. Kanun’un 409. maddesine göre; “ uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.” denilerek işveren işçinin çalışmadığı 2 günlük ücreti ödeyebileceği belirtilmiştir. Ancak bu düzenlemenin,maktu aylıkile çalışan işçileri (yani işçinin alacağı ücret günlük ücret esasına dayanmayan işçiler) kapsadığı şeklinde yorumlar söz konusudur.

 

Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Sosyal Güvenlik
Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası
Emeklilikte Doğum Borçlanması
Emeklilikte Askerlik Borçlanması
Ölüm Sigortası /Aylığı
Yaşlılık Sigortası-Emeklilik
Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Malullük Sigortası Nedir?
Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Genel Sağlık Sigortası Nedir? Nasıl Faydalanılır?
Yeni Yılda Bizi İlgilendiren Veriler