2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı

07/11/2017

“Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!”

18 Eylül’de Balıkesir Ören’de bulunan Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde başlayan ve 40 gün süren 2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi 26 Ekim tarihinde son buldu. Türkiye’de örgütlü bulunduğumuz bütün işyerlerinden 953 temsilcimiz katıldı.

Eğitimin ilk grubunda Tunceli, Van, Ankara 3 Nolu, Çanakkale, Hakkari, İzmir 6 Nolu, Samsun ve Şırnak Şubelerimiz, ikinci grubunda Hatay, İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu, İstanbul 1 Nolu ve Ağrı Şubelerimiz, üçüncü grubunda İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu, Artvin, Diyarbakır 1 No'lu, Kayseri, Konya, Mardin Şubelerimiz, dördüncü grubunda Adana, Ankara 1 No'lu ve İzmir 7 No'lu Şubeler, beşinci grubunda Ankara 2 No'lu, Diyarbakır 2 No'lu, İzmir 1 No'lu, Kocaeli Şubelerimiz bulundu. 

Eğitimin altıncı grubunda Bursa, İstanbul konut, İzmir 5 No'lu Şubelerimiz, yedinci grubunda Mersin, Trakya, Antalya Şubelerimiz, sekizinci grubunda İzmir 4 No'lu ve Muğla Şubelerimiz, dokuzuncu grubunda Zonguldak, Gaziantep, İzmir 2 No'lu Şubelerimiz, onuncu grubunda İzmir 3 No'lu, İstanbul 2 No'lu ve Balıkesir Şubelerimizden gelen temsilcilerimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Eğitim seminerlerine katılan temsilciler sendikal mücadelenin tarihi ve sınıf mücadelesinin bugünü, işçi haklarının ulusal ve uluslararası dayanakları, taşeronlarda örgütlenme, özelleştirme politikalarının bir aracı olarak taşeronlaştırma, toplum yararına çalışma programı, sendikal mücadele ve sosyal medya, taşeronlarda örgütlenme ve toplu sözleşme, işkolumuzun analizi, ulusal istihdam stratejisi ve emek rejimi konularında eğitimler aldı.

Atölye Çalışmaları: İşçi Kürsüsünde İşçinin Sözü

Temsilcilerimiz, seminerlerin yanı sıra eğitimin üçüncü günü gerçekleştirilen atölye çalışmalarında, bir yandan farklı çalışma alanları ve farklı coğrafyalarda yaşanan sorunlar ortaya konuldu. Diğer yandan sendikal mücadelede ve işyerinde yaşadığımız sorunların çözümüne odaklanan tartışmalar yürütüldü. Atölye çalışmalarının sonuçlarını grupların temsilcileri sunarken, bu çalışmalar Sendikamızın, işkolumuzdaki çalışma alanlarının ve sendikal mücadelenin önündeki problemleri detaylı bir biçimde ortaya koyması ve önümüzdeki dönem yol haritasını çıkarması anlamında da oldukça verimli oldu.

İnadına Sendika, İnadına DİSK!

Temsilci eğitimindeki gruplarda ortaya konulan en büyük ortak yan ise tüm baskı ve yıldırma politikalarına karşı, sendikal haklar ve demokratik haklara ciddi müdahalelerin olduğu bir süreçte tüm işyerlerimizde yapılabilecek en önemli şeyin sendikamıza sahip çıkmak, örgütlülüğümüzü büyütmek ve bu süreci işçi sınıfı lehine çevirebileceğinin Sendikamızın öncü kadrolarınca ortaya konulması oldu. Bunun yanı sıra eğitimler ve atölye çalışmaları boyunca sürdürülen tartışma ve sonuçlar şöyle oldu:

1.Taşerona kadro vaadi Özel Sözleşmeli Personel adıyla yeni bir güvencesiz kadrodur. İnsanca yaşayabilecek ücret ve güvenceli kadro talebimiz ancak mücadeleyle alınacaktır.

  1. Güvencesiz, ucuza çalıştırma biçimleri gittikçe yaygınlaşmaktadır. Var olan hakların korunması ve yeni hakların alınabilmesi için tüm bu çalışma biçimlerini gündem etmek ve bunlara karşı mücadele etmek şarttır.
  2. Daha çok işyerinde örgütlenmek ve bulunduğumuz yerlerde örgütlülüğümüzü sağlamlaştırmak en büyük sorumluluğumuzdur.
  3. Taşeronlarda Yüksek Hakem Kurulu süreciyle gerçekleşen toplu sözleşmeler gerçek bir toplu sözleşme değil, dayatmadır. Özgür toplu sözleşme düzeni için mücadele şarttır.
  4. Sendikal mücadelemizi yükseltmek için öncü işçilerin gelişen teknolojiye uyum sağlaması, bütün imkanları ve araçları daha etkili olarak kullanması ve öğrenmesi sorumluluğumuzun bir gereğidir.
  5. Ohal kullanılarak hukuksuzluğun ve kuralsızlığın hakim olduğu bir süreçte tarihimizin öğrettiği yolun, mücadeleyle kazandığımız haklarımızın ve bunların ulusal ve uluslararası dayanaklarının savunucusu olacağız.
 
1.Grup
Eğitimin ilk grubunda Tunceli, Van, Ankara 3 Nolu, Çanakkale, Hakkari, İzmir 6 Nolu, Samsun ve Şırnak Şubelerimizden katılan 140 temsilcimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
                                                                                                                        
    
 
2.Grup
Eğitimin ikinci grubunda Hatay, Anadolu Yakası 1 Nolu, İstanbul 1 Nolu ve Ağrı Şubelerimizden gelen 96 temsilcimiz 24 Eylül’de eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
 
       
 
   
 
3.Grup
Eğitimin üçüncü grubunda İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu, Artvin, Diyarbakır 1 No'lu, Kayseri, Konya, Mardin Şubelerimizden gelen 93 temsilcimiz 28 Eylül'de eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
 
     
 
     
 
   
 
4.Grup
Eğitimin dördüncü grubunda Adana, Ankara 1 No'lu ve İzmir 7 No'lu Şubelerimizden gelen 99 temsilcimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
 
     
 
  http://www.resim.genel-is.org.tr/uploads/ekresim/714.jpeg   
 
     
 
 
5.Grup
Eğitimin beşinci grubunda Ankara 2 No'lu, Diyarbakır 2 No'lu, İzmir 1 No'lu, Kocaeli Şubelerimizden gelen 92 temsilcimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
 
      
 
      
 
6.Grup
Eğitimin altıncı grubunda Bursa, İstanbul konut, İzmir 5 No'lu Şubelerimizden gelen 77 temsilcimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
 
      
 
      
 
       
 
7.Grup
Eğitimin yedinci grubunda Mersin, Trakya, Antalya Şubelerimizden gelen 114 temsilcimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
 
      
 
      
 
      
 
 
8.Grup
Eğitimin sekizinci grubunda İzmir 4 No'lu ve Muğla Şubelerimizden gelen 77 temsilcimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
 
      
 
      
 
 
9.Grup
Eğitimin dokuzuncu grubunda Zonguldak, Gaziantep, İzmir 2 No'lu Şubelerimizden gelen 75 temsilcimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
 
      
 
      
 
      
 
 
10.Grup
Eğitimin onuncu grubunda İzmir 3 No'lu, İstanbul 2 No'lu ve Balıkesir Şubelerimizden gelen 80 temsilcimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.
 
      
 
      
 
      
 
 
 
 
 
 
Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi