Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği

DİSK 2017 Çalışan/Sendika Temsilcilerinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilinçlerinin Geliştirilmesi Eğitimi Yapıldı:
DİSK 9-11 Haziran tarihlerinde Balıkesir/Ören’de üye sendikalarına yönelik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi düzenledi. Çalışanların ve sendika temsilcilerinin işçi sağlığı ve güvenliği bilinçlerinin geliştirilmesini amaçlayan eğitime DİSK üyesi sendikalardan temsilci ve öncü işçiler katıldı.
Eğitime, DİSK üyesi sendikalardan pek çok farklı işkolundan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden işçilerin katılması işçi sağlığı ve güvenliğinin farklı boyutlarını ve koşullarını tartışmak için oldukça verimli bir ortam oluşturdu.
İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusu bir yandan güvencesizlik yaratan ve bu alanı olumsuz etkileyen özel istihdam büroları, kıdem tazminatının fona devri tartışmaları ve iş mahkemeleri kanun tasarısı ile birlikte ele alınırken, diğer yandan işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sınıf mücadelesi açısından önemi, mücadele pratiğimiz, güvencesizliğe karşı sosyal medyanın bir araç olarak kullanılması ve uluslararası sendikal hareket konuları ile birlikte tartışıldı.
Sendikamızın pek çok şubesinden temsilcilerimizin katıldığı eğitimde Eğitim Daire Müdürümüz Faruk Özdemir de işçi sağlığı ve iş güvenliği bağlamında özel istihdam bürolarını ele alan bir seminer verdi.

Eğitim
2020 Kasım-Aralık Ayı Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Ocak-Şubat 2020'de Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
Kasım-Aralık 2019'da Şube Temsilciler Kurulu ve İşyeri Eğitimleri
Eylül - Ekim 2019 Eğitimlerinde Gündem
Temmuz-Ağustos 2019 Eğitimlerimiz
Kasım-Aralık Eğitimlerinde Gündem: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!
Eylül-Ekim 2018 Eğitimlerimiz
Kadro Hakkımız İçin Mücadeleye, Haklarımız İçin Eğitime Devam!
Kadro İstiyoruz, Alacağız!
Tunceli Şube’de Eğitim: OHAL’e Karşı Sendikal Mücadele
2017 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri Başarıyla Tamamlandı
Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz” Şiarıyla Başladı
Farklı İşkolları ve Farkı Boyutlarıyla İşçinin Sağlığı ve Güvenliği
“Kamu Sektörü ve Genç İşçiler” Konulu PSI Konferansına Katıldık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde İlk Eğitim
İstanbul Şubeleri Eğitimde Buluştu
“Emeğin Gündemi Konferansı”na Katıldık
Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ndeki Temsilci Eğitimleri Tamamlandı
O-HAL’de Eğitim!
Eğitim Çalışmalarımız Sürüyor…
Eğitim Seminerlerimiz Aralıksız Devam Ediyor
Sendikamız Eğitimlerinin Dördüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimleri: Bursa, Bandırma, Çanakkale Eğitimleri Gerçekleştirildi
Bölgesel Kadro Ve Taşeron İşyerleri Eğitimlerimizin İlki Gerçekleştirildi!
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
2014 Ören İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Seminerleri Ders İçerikleri
Ankara 1 Nolu Şubemizde Eğitim Semineri Düzenlendi (21-22 Kasım 2013)
Ankara’da ve Antalya’da Eğitim Semineri Düzenlendi
İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi (16 Eylül-9 Ekim 2013)
Diyarbakır Şube'de Eğitim Semineri Düzenlendi
Balıkesir Ve Çanakkale Şubelerinde Eğitim Seminerleri Düzenlendi