DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017

23/06/2017

 

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

 • Bir yılda 619 bin yeni işsiz
 • Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi
 • Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 6 Milyon 525 Bin
 • Gerçek işsizlik oranı yüzde 19,5
 • Kadın işsizliği son 7 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı: Yüzde 25!
 • Yüksek öğrenimli işsiz sayısı 1 yılda 226 bin arttı
 • Tarım dışı genç işsizliği artıyor: Yüzde 24
 • Genç işsizliği yüzde 21,4’e yükseldi
 • Tarım dışı işsizlik yüzde 13,7’e yükseldi
 • İşsiz sayısı 619 bin artarken, istihdam 496 bin ile sınırlı kaldı
 • Son bir yılda ücretli istihdam artışı sadece 309 bin oldu

Özet

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Haziran 2017 günü açıkladığı Mart 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını değerlendirdi:

 • TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı bir önceki yılın Mart ayına göre 1.6 puan artarak yüzde 11,7’e yükseldi. Böylece resmi işsizlik oranı son yedi yılın en yüksek düzeyine ulaştı.
 • Mart 2011’de yüzde 10,1 olan işsizlik oranı 7 yıl sonra 11,7’ye yükselmiş old
 • Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yılın Mart ayına göre 609 bin kişi artarak 3 milyon 642 bine yükseldi. İşsiz sayısı son beş yılda 1 milyon 159 bin arttı. İşsiz sayısı son 7 yılın en yüksek düzeyinde.
 • Genç kadın işsizlik oranı bir önceki yılın Mart ayına göre 5,7 puan artarak yüzde 25’e yükseldi.
 • Mart 2014’te 6 milyon 41 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2017’de 6 milyon 525 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 483 bin kişi artarak yüzde 19,5 olarak gerçekleşti.
 • Tarım dışı kadın işsizliğindeki artış sürüyor. Tarım dışı kadın işsizliği 3 puan artarak 18,4’e yükseldi
 • Mart 2017 döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,4 puan artarak yüzde 25’e yükseldi.
 • Tarım dışı genç işsizliğinde artış devam ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,9 puan artan tarım dışı genç işsizliği yüzde 24 olarak hesaplandı.

İşsizlikte Artış Durmak Bilmiyor

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı bir önceki yılın Mart ayına göre 1,6 puanlık artış göstererek yüzde 11,7’ye yükseldi (Grafik 1). Toplam işsiz sayısı bir önceki yılın Mart ayına göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin olarak gerçekleşti. Mart 2017 döneminde özellikle kentsel kadın ve genç işsizlik türlerinde artış yüksek oranda gerçekleşti.

Bilindiği gibi TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) genel işsizlik oranı işgücü piyasalarındaki durumu bütün boyutlarıyla ortaya koyamıyor. Dar tanımlı/standart işsizlik hesaplarının taşıdığı kısıtlar ve sorunlar nedeniyle, işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılması için alternatif işsizlik verilerine ve diğer işsizlik türlerine bakmak gerekiyor (Tablo1)

TÜİK tarafından kullanılan standart işsizlik tanımı referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir. Bu hesaplama yöntemi işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

Geniş tanımlı işsizlik hesaplaması klasik dar tanım kapsamında yer alan işsizler yanında, iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsayan alternatif işsizlik tanımıdır. Çalışma ekonomisi literatüründe kullanımı giderek artan bir hesaplama yöntemidir.

İşsizlik rakamları son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise son dört yılın aynı dönemlerine göre zirveye ulaşmış durumda. Geniş tanımlı işsiz sayısı 593 bin kişi artarak yüzde 19,5 olarak gerçekleşti.

Mart 2014’te 6 milyon 41 olan geniş tanımlı işsizlik yaklaşık 500 bin kişilik artışla 6 milyon 525 bine ulaştı. 650 bin işsiz ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda. (Tablo 1)

Tablo 1: Geniş Tanımlı İşsizlik (2014-2017)
İşsiz Türü 2014 2015 2016 2017
Dar tanımlı işsizler 2.747 3.069 3.023 3.642
Ümitsiz işsizler 654 664 635 650
İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 1.837 1.786 1.798 1.683
Zamana bağlı eksik istihdam 712 532 488 458
Mevsimlik çalışanlar 91 114 89 92
Toplam 6.041     6.165     6.033     6.525

 

TÜİK’in açıkladığı resmi işsizlik oranlarına göre işsizlik bu dönemde de artmaya devam etti. İşsiz sayısı 1 yılda 609 bin kişi arttı. Mart 2012 döneminde 9,2 olarak hesaplanan işsizlik oranı Mart 2017 döneminde 11,7’ye yükseldi. (Grafik 1)

Grafik 1: İşsizlik Oranları (Mart 2008-Mart 2017)

Mart 2016 döneminde tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı kadın işsizliği ise 3 puanlık bir artışla yüzde 18,4 olarak hesaplandı. Tarım dışı genç işsizliği ise 4,9 puanlık bir artışla yüzde 24’e yükselirken, tarım dışı genç kadın işsizliği 6,3 puan artarak yüzde 29,2 olarak gerçekleşti. En büyük yükseliş tarım dışı genç kadın işsizliğinde yaşandı. (Grafik 2)

Grafik 2: İşsizlik Türlerine Göre Artış Mart 2014-2016

Kadın ve Genç İşsizliği Hızla Yükseliyor

TÜİK tarafından yapılan Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarında kadın işsizliğini sorununu oranlarla görmek mümkün. Standart işsizlik oranı işsizlik oranı işsizliğin bütün boyutlarıyla anlaşılması için yeterli olmamaktadır. Bu işsizlik oranı tarım ve tarım dışı, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin ortalama işsizliği yansıtıyor. Oysa işsizlik kadınlarda ve gençlerde çok daha yüksek seyrediyor.

Kadın ve genç işsizlik türlerinin tamamında gerçekleşen yükseliş, en çok genç kadın işsizliğinde görüldü. 2014 yılında yüzde 18,8 olan genç kadın işsizliği 6,2 puan artış göstererek yüzde 25’e yükseldi (Grafik 3).

Özellikle kentsel kadınlarda yoğunlaşan işsizlik oranları bu dönemde de artış eğilimi göstermektedir. Mart 2014 döneminde 23,4 olan kentsel kadın işsizliği Mart 2017 döneminde 5,8 puan artarak 29,2’ye yükseldi.

Grafik 3: Kadın ve Genç İşsiz Oranları (2014 -2017)

İstihdam Artışı Yetersiz Kaldı, Teşvikler Çözüm Olmadı

İstihdam seferberliği iddialarına ve yoğun istihdam teşviklerine rağmen son bir yılda yaşanan istihdam artışı 496 bin ile sınırlı kaldı. Buna karşılık son bir yıl içinde işsiz sayısı ise 619 bin arttı (Grafik 4).

Grafik 4: İstihdam ve İşsizlik Artışı (Mart 2016-Mart 2017)

İstihdam artışı içinde ücretli istihdam artışı ise 309 bin ile sınırlı kaldı. İstidam artışı imalat sanayiinde 36 bin ile sınırlı kalırken, artışın en büyük bölümün hizmet sektöründe gerçekleştiği görüldü. Kamu hizmetlerinde 41 bin kişilik, eğitimde ise 12 bin kişilik azalma yaşandı (Tablo 2).

Tablo 2: İstihdam Artışı (Mart 2016-Mart 2017) 
Toplam istihdam artışı 496
Ücretli 309
Kendi Hesabına Çalışan 157
Ücretsiz Aile İşçisi 22
Tarımsal istihdam -8
İmalat Sanayi 36
Sanayi (Diğer) 14
İnşaat 81
Ticaret 113
Sağlık-Sosyal Hizmet 53
Bilişim 63
Kamu   Yönetimi -41
Eğitim -12
Finans -34
Konaklama-Turizm 52
İdari Hizmetler 75
Diğer 104

Değerlendirme ve öneriler

TÜİK’in Mart 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları işsizlikte artış eğilimin devam ettiğini gösteriyor. İşsizlik son beş yılın en yüksek sayısına yükselirken bütün işsizlik türlerinde tırmanış yaşanıyor. Genişletilmiş işsiz sayısı 6,6 milyon gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaşmış durumda. İşsizlikteki artış en çok kadınları ve gençleri etkiliyor. AKP’nin işsizlikle mücadelede başarısız olduğu net biçimde görülüyor.

İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için önerilerimiz:

 • “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
 • Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
 • İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
 • Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
 • Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.
 • Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.
 • İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
 • İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
 • Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

Rapora PDF formatında ulaşmak için tıklayın.

Duyurular
İlave Tediye Ödeme Tarihleri Açıklandı
Vergide Adalet için Emekçiler Kartal’da Buluşuyor!
DİSK/Genel-İş Sendikası Edirne Şubesi 1. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi 2. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 7 No.lu Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 4 Nolu Şubesinin 1.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 6 Nolu Şubesinin Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Aydın Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 7 Nolu Şubesinin Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Çanakkale Şubesinin Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 2 No.lu Şubesi 4.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Eskişehir Şubesinin 2.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Adana 2 Nolu Şubesi 1. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Van Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şubesinin 5.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şubesinin 9.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Kayseri Şube 5. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Ankara 1 Nolu Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Tunceli Şube 8. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Diyarbakır 2 No'lu Şube 3. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Antalya Şubesi 9.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Şırnak Şube Olağan Genel Kurul İlanı
İlave Tediye Ödeme Tarihleri Açıklandı
DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No.lu Şubesi 9.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Konya Şubesi 5.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Mardin Şube 3. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Hatay Şube 9. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul 4 No.lu Şubesi 1. Olağan Genel Kurul İlanı
DiSK/Genel-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 9.0lağan Genel Kurulu İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şubesinin 9.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şubesi 8. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Bursa 1 No.lu Şubesi 9.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şubesi 9. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şubesinin 5.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Konut İşçileri Şubesinin 8.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Muğla 1 Nolu Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 9 No.lu Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu
DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 3 Nolu Şubesinin 1.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Ağrı Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube 7.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Samsun Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DiSK/Genel-İş Sendikası İstanbul 3 No.lu Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
DiSK/Genel-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 5.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 4 No.lu Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/GENEL-İŞ Sendikası Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulu İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Adana Şube Olağan Genel Kurul İlanı
Disk / Genel –İş Sendikası Ankara 3 No.lu Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 3 No’lu Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Zonguldak Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Bursa 2 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası Diyarbakır 1 No’lu Şube 4. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Artvin Şube 4. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Batman Şube 7. Olağan Genel Kurul İlanı
Disk/Genel-İş Sendikası Muğla 2 No.lu Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Ankara 2 No’lu Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
Olağanüstü Genel Kurul İlanı
İSTANBUL ULAŞIM A.Ş Yetki Tespiti
Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Yetki Tespiti
Emek Araştırma Dergisi Aralık Sayısı İçin Yazı Çağrısı
Fotoğraf Yarışması: “İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak”
Sendika Genel Merkezimiz Mimari Proje Hizmet Alımı İlanıdır
İlave Tediye Ödeme Tarihlerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı
DİSK/Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube 1. Olağan Genel Kurul İlanı
1 Mayıs 2022 Anma Programı
DİSK/Genel-İş Sendikası Bursa 2 No’lu Şube’nin 1.Olağan Genel Kurul İlanı
2022 Yılı İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
2022 İlk Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı
TİHV 12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri başlıyor
ASGARİ ÜCRET 5.200 NET TALEBİYLE ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDEYİZ
"Emeğimizi Ve Memleketimizi Savunmak İçin Omuz Omuza!” Basın Açıklamaları Programı
"Gelirde Adalet Vergide Adalet” Basın Açıklamaları Programı
32. Ankara Film Festivali Başlıyor
DİSK/Genel-İş Ankara 1 No'lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
EMEĞİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN ADI DEĞİŞTİRİLEMEZ!
Emek Araştırma Dergisi Aralık Sayısı İçin Yazı Çağrısı: E. Ceren Özveri anısına “Gençlik, Emek, Gelecek”
İlave Tediyenin Ödeme Tarihleri Belli Oldu
COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler Genelgesi
DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Güvencesizlik, Yeni Eşitsizlikler ve Çözüm Yolları Konferansı
DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
İl İl 1 Mayıs 2021 Programı
İşten Çıkarma Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı
Emek Araştırma Dergisi Haziran Sayısı İçin Yazı Çağrısı ''Teknoloji, Emek, Toplum''
Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Arttı
İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Salgın Nedenine Dayalı Ücretsiz İzne Çıkarma ve Fesih Yasağı Uzatıldı
Dünyada Asgari Ücret E-Paneli
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van’da Asgari Ücret Açıklaması Yapacak
Celal Ovat'ı Ölümünün 3. Yılında Anıyoruz
Kasım Ayı Enflasyonu Açıklandı!
DİSK/Genel-İş Ankara 1 No’lu Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Ekim Ayı Enflasyonu Açıklandı
Basın Açıklaması Duyurusu: Kıdem Tazminatıma, Emeklilik Hakkıma DOKUNMA!
Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı
Rıza Kuas'ı Anıyoruz
İstanbul Şubeler Binası Yapım İşi
Eylül Ayı Enflasyonu Açıklandı
Fesih Yasağı ve İşverene Verilen Ücretsiz İzin Hakkı 2 Ay Daha Uzatıldı
Ağustos Ayı Enflasyonu Açıklandı
Kısa Çalışma Ödeneği İki Ay Uzatıldı
DİSK/Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube 1. Olağan Genel Kurul İlanı
Kemal Nebioğlu’nu Vefatının 14. Yılında Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Temmuz Ayı Enflasyonu Açıklandı
Kenan Budak’ı Katledilişinin 39. Yılında Anıyoruz
Unutulmaz İşçi Önderi Kemal Türkler'i Mezarı Başında Anıyoruz!
Önderlerimizi Anıyoruz
Emek Araştırma Dergisi Aralık Sayısı İçin Yazı Çağrısı “Salgın ve İşçi Sınıfı”
İlave Tediye Tarihleri Belli Oldu
Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti
İzmir Şubeler Binası Restorasyon ve Yapım İhalesi Duyurusu
DİSK/Genel-İş Eskişehir Şube 1. Olağan Genel Kurul İlanı
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan İzmir'den Seslenecek: Kıdem Tazminatımıza Dokundurmayız!
DİSK/Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurulu Erteleme Kararı İlanı
DİSK/Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Mayıs Ayı Enflasyonu Açıklandı
İlave Tediye Ödemeleri Bugün Hesaplarda Olacak
Nisan Enflasyonu Açıklandı!
EMEK Gazetesi Covid-19 Özel Sayısı
Yeni Koronavirüs ( COVID-19) Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Enflasyon Artıyor! Şubat Ayında Enflasyon Oranı Yüzde 12,37 Oldu!
DİSK/Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Ocak Ayı Enflasyonu Yüzde 12,15
İzmir Urla'daki Arazimizin Acele Kamulaştırılma Kararına İlişkin Basın Açıklaması Duyurusu
Emek Araştırma Dergisi 2020/1 Sayı İçin Yazı Çağrısı “Sınıf ve Sanat”
İlave Tediyenin Ödeme Tarihleri Belli Oldu
DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Milyonlar Tek Yürek Akıllarda Bir Soru; TÜİK Enflasyon Sepetini Nereden Dolduruyor?
Çılgın Proje Değil, İşsizlere İş İstiyoruz
DİSK İnsan Onuruna Yaraşır Ücret İçin Bakanlık Önünde
IV. Emek Tarihi Konferansı Programı Açıklandı
DİSK/Genel-İş Antalya Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Dünya Madenciler Günü Kutlaması Basın Duyurusu
Kasım Ayı Enflasyonu Açıklandı
DİSK/Genel-İş Tekirdağ Şubesi 1. Olağan Genel Kurul İlanı
16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Duyurusu
7. Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Değerlendirilmesi Sempozyumu Duyurusu
Ankara’da “Kamucu Politikalar Sempozyumu” Düzenleniyor
DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Ataşehir Belediyesi Önündeyiz
Eskişehir Şubemiz Açıldı
10 Ekim Katliamını Unutmadık! Unutturmayacağız!
DİSK/Genel-İş İstanbul 3 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Maltepe Belediyesi Önündeyiz
I. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi
Fişek Enstitüsü’nden Çocuk Emeği Atölyelerine Çağrı
Emek Araştırma Dergisi 2019/2 Sayı İçin Yazı Çağrısı “Kriz ve İşçi Sınıfı”
Ağustos Ayı Enflayonu Açıklandı!
Tekirdağ Şubemiz Açıldı
İlave Tediye Tarihleri Belli Oldu
Temmuz Ayında Enflasyon % 16,65, Gıda Enflasyonu ise % 18,21 Oldu!
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
Unutulmaz İşçi Önderi Kemal Türkler’i Katledilişinin 39. Yılında Mezarı Başında Anıyoruz.
DİSK’li Önderlerimizi Anıyoruz
Haziran Ayı Enflasyonu Açıklandı!
15-16 Haziran İşçi Direnişinin 49. Yıldönümünde Burhaniye’de Miting, Gaziantep’te Basın Açıklaması
15-16 Haziran İşçi Direnişinin 49. Yıldönümünde Aliağa Belediyesi’ndeki İşçi Kıyımına Karşı Alanlardayız!
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği’nin 15-16 Haziran İşçi Direnişinin 49.Yıldönümü Etkinlikleri
DİSK'ten 15-16 Haziran İşçi Direnişinin 49. Yıldönümünde Kartal Mitingi
Enflasyonlu Bayram
DİSK/Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube 2. Olağan Genel Kurul İlanı
Zengin Mutfağı Tiyatro Gösterimi
ILO'nun 100.Yılında “Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği” Konferansı
Mutfakta Yangın Var!
DİSK/Genel-İş Hakkari Şube Olağan Genel Kurul İlanı
İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü
Çalışan Çocuklar İçin Geleneksel Bahar Kermesi
1 Mayıs Afişleri Sergisi
DİSK Yeni Ekonomik Program ve İşsizlik Konusundaki Görüşlerini Açıklıyor
Basın Açıklaması Duyurusu
DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs Programını Açıklıyor
Halkın Geçim Derdi Sürüyor, Mart Ayı Enflasyonu % 19,71
DİSK/Genel-İş Çanakkale Şube 7. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube 3. Olağan Genel Kurul İlanı
Yeni Yıl Enflasyon Artışıyla Başladı, Ocak Ayı Enflasyonu Yüzde 20,35 !
DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi 2019/1 Sayı için Yazı Çağrısı
2019 Ocak Ayı İşkolu İstatistikleri Yayımlandı
DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube 8. Olağan Genel Kurulu İlanı
İlave Tediyenin Ödeme Tarihleri Belli Oldu
DİSK/Genel-İş Trakya Şube 8. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Van Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İstanbul 2 No'lu Şube 4. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Kayseri Şubesi 4. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube 4. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Tunceli Şube 7. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Antalya Şube 8. Olağan Genel Kurul İlanı
2018 yılı enflasyon oranı yüzde 20,30!
DİSK/Genel-İş Diyarbakır 2 No’lu Şube 2. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Hatay Şube 8. Olağan Genel Kurulu İlanı
DİSK/Genel-İş Mardin Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Şırnak Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Ankara 1 No’lu Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube 8. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Konya Şubesi 4. Olağan Genel Kurul İlanı
Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk'ü Anma Programı
DİSK/Genel-İş Bursa Şubesi 8. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Olağan Genel Kurul İlanı
Celal Ovat'ı Ölümünün 1. Yılında Anıyoruz
DİSK/Genel-İş Gaziantep Şube 8. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Adana Şube Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Muğla Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
Yüksek Enflasyon Devam Ediyor!
DİSK/Genel-İş İstanbul Konut İşçileri Şubesi 7. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Mersin Şubesi'nin Olağan Genel Kurul İlanı
Krize Karşı Emeğin Buluşmaları
DİSK/Genel-İş İzmir 3 No'lu Şubesi'nin Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şubesi'nin Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İstanbul 1 No’lu Şube 4. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Balıkesir Şubesi’nin 7.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Samsun Şubesi’nin 8.Olağan Genel Kurul İlanı
İnşaat Sektöründe Son Dönem İşçi Hareketleri Nedenleri ve Hak ihlalleri
DİSK/Genel-İş Avrupa Yakası İstanbul 3 No’lu Şubesi 8. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Ankara 3 No’lu Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Batman Şubesi'nin 6.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Ağrı Şubesi'nin Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Zonguldak Şubesi'nin 8.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş İzmir 4 No'lu Şubesi'nin Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Kocaeli Şubesi'nin 4.Olağan Genel Kurul İlanı
Ekim Ayında Enflasyon Yüzde 25’i Geçti, Kriz Yükseliyor…
Emeğin Haklarını Savunmak İçin Omuz Omuza
DİSK/Genel-İş Ankara 2 No’lu Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Diyarbakır 1 No’lu Şubesi 3.Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Artvin Şubesi 3.Olağan Genel Kurul İlanı
21. Yüzyıl İçin Planlama Konferansı Programı
Yıllık Enflasyon % 24.52'ye Ulaşarak 15 Yılın Zirvesini Gördü
İstanbul'da da Eylemdeyiz!
İnşaat İşçilerinin İnsanca Çalışma ve Yaşam Hakkını Savunmak Suç Değildir
10 Ekim'i Unutmayacağız!
Türkiye’nin Krizini Anlamak Sempozyumu Duyurusu
Genel-İş İzmir Şubeleri 3 Ekim'de Uyaracak!
Basın Açıklaması Duyurusu
Enflasyon Tavan Yaptı! Ağustos Ayı Enflasyonu % 17,9!
İlave Tediyenin Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Enflasyon Rekor Tazeledi… Temmuz Ayı Enflasyonu 15,85 !
Kenan Budak Anılıyor
Prof. Dr. Cevat Geray Sonsuzluğa Uğurlanıyor
Sosyal İş Genel Başkanı ve DİSK Genel Başkan Vekili Özcan Keskeç’i Unutmayacağız
DİSK Önderlerini Anıyor
Emek Araştırma Dergisi 2018/2 Sayı için Yazı Çağrısı
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2018/1 Sayısı Çıktı
Basın Açıklaması: Çocuklarımızın Düşleri İçin
14 Yılın En Yüksek Enflasyonunu Yaşıyoruz
Sivas Katliamı Anması Mitingi
Enflasyon Artıyor, Emekçiler Geçinemiyor! Mayıs Ayı Enflasyonu %12,15
Filistin'e Özgürlük, Filistin Halkı Yalnız Değildir!
Güncel Veriler 2018 Kitapçığımız Çıktı!
Enflasyon Beklentilerin Üstünde, Emekçiler Geçinemiyor…
1 Mayıs 1977, 1 Mayıs 1989 ve 1 Mayıs 1996 Şehitlerini Anıyoruz!
13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor: Sessizlik Sinemada Güzeldir
DİSK Çoksesli Korosu Konserleri İstanbul'da Başladı
21. Yüzyıl İçin Planlama Konferansları Programı
Şeker Fabrikalarının Kapanması ile Doğacak Emek Sorunları Sempozyumu
Mart Ayı Enflasyonu % 10,23
Eski Hükümlülerin İşsiz Kalmasını İstemiyoruz
3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali Adana’da Başlıyor
DİSK'li Av. Kudret Yıldırım'ı Kaybettik
Şubat Enflasyonu Yüzde 10,26.
“Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır-İşsiz Kalmak İstemiyoruz” Konulu Basın Açıklaması Duyurusu
Şube Başkanımız Adil Ciftçi'nin Annesi Vefat Etmiştir
DİSK
Yılın İlk Enflasyonu Çift Hanelerde!
2018 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
EMEK Araştırma Dergisi 2018/1 Haziran Sayısı İçin Yazı Çağrısı
İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Emeğin Hukuku Kurultayı: Taşeronluk-Arabuluculuk
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2017/2 Sayısı Çıktı
Enflasyon Aralık Ayında Yüzde 0.69 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 11.92 Oldu!
2018 Yılı Asgari Ücreti 1603 TL Olarak Belirlendi
Basın Açıklamasıyla Duyuruyoruz: Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 Ocak'tan İtibaren Başvuruların Alınacağını Duyurdu
Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk Anması ve Asgari Ücret Açıklaması
"Kamu İstihdamı KHK ile Düzenlenemez!" Basın Açıklaması Duyurusu
Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk'ü Anma Programı
Hatay Şube Basın Açıklaması Duyurusu
Hatay Şube Basın Açıklaması Duyurusu
İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Basın Açıklaması Duyurusu
6. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali Başladı
Alım Gücü Düşüyor, Ücretler Eriyor… Kasım Ayı Enflasyonu %12,98 Oldu
Türkiye Barolar Birliği'nden
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DİSK/Genel-İş Oturumu
22. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 24 Kasım’da Başlıyor
21. İstanbul Tiyatro Festivali Etkinlikleri Sürüyor
"Taşeron Şirket İşçilerine Kadro" Talebi İle İlgili Basın Açıklaması Duyurusu
DİSK Çoksesli Korosu Yeni Koristler İçin Seçmeler Yapacak
DİSK Çoksesli Korosu Konseri
Yıllık Enflasyon Son 108 Ayın En Yüksek Enflasyonu…
DİSK'in Kurucusu ve Lastik-İş Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas'ı Anıyoruz
10 Ekim Katliamı Anma Programı
Eylül ayı enflasyonu 13 yılın zirvesinde!
Ağustos Ayı Enflasyonu Açıklandı: Enflasyon Yeniden Çift Hanede
Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik!
İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Gece Postalarında Çalıştırılan Kadınlar Yönetmelik Değişikliği ile 7.5 Saatten Fazla Çalıştırılacak!
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Alt İşveren İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesi Zamlarının Uygulanması Hakkında Duyuru
Çanakkale Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Temmuz Ayı Enflasyonu Açıklandı…
Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti
EMEK GAZETESİ’nin 148. Sayısı Çıktı!
İşyeri Sendika Temsilcileri Anketinin Kitabı Yayımlandı
Sendikal Önderlerimizi Anıyoruz
ÇANAKKALE ŞUBE GENEL KURUL İLANI
Enflasyon Çift Hanede Devam Ediyor
DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017
DİSK Etkinlikleri: 15-16 Haziran'ın Işığında Kıdem Tazminatımıza Sahip Çıkıyoruz
Mayıs Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı.
Emek Gazetesi 147. Sayısı Çıktı!
GENEL KURUL İLANI
Enflasyon Yükseliyor…
1 Mayıs’larda Katledilenleri Anıyoruz
İllerde 1 Mayıs Programları
İşçi Filmleri Festivali Başlıyor: Dikkat! Cesaret Ögeleri İçerir!
12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Başladı: Dikkat! Cesaret Ögeleri İçerir!
Enflasyon Yüzde 11,29 ile Ekim 2008'den Sonra Kaydedilen En Yüksek Seviyede
Basın Açıklaması Duyurusu
DİSK/Genel-İş Mardin Şubesi Olağanüstü Genel Kurul İlanı
EMEK Gazetesi'nin 146. Sayısı Çıktı!
Konut İşçileri El Kitabı Çıktı!
OHAL'de İşten Çıkarılan Üyelerimiz İçin Yapılacak Basın Açıklaması Duyurusu
DİSK Korosu Yeni Koristleriyle Buluşuyor!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlik Programı
İşçi Sınıfının Sosyalist Evladı, Öğretmenimiz Süleyman Yeter'i Anıyoruz
Referandum ve Türkiye’nin Geleceği Paneli
Enflasyon Çift Hanelerde…
"Zorunlu BES'e Hayır!" Afiş ve Sticker
"Zorunlu BES'e Hayır!" Özel Sayımız Çıktı
DİSK/Genel-İş Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı
TÜFE Ocak'ta Yıllık %9.22 Olarak Gerçekleşti
DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi 2017/1 Sayı için Yazı Çağrısı
Genel Başkanımız 1. İşçi Buluşması Sempozyumu'nun Açılışında Konuşacak
İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Serapool İşçileri Yalnız Değildir!
Emek Gazetesi'nin 145. Sayısı Çıktı!
Tümka-İş Genel Başkanlarından Kemal Yılmaz’ı Kaybettik
2016 Yılı Enflasyon Oranı Yüzde 8,53 Olarak Gerçekleşti
21. Yüzyılda Alternatif Sendikal Deneyimler ve Modeller
DİSK’ten İstanbul Cevahir AVM önünde Asgari Ücret Etkinliği
Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk'ü Anma Programı
Kasım ayında TÜFE %7,79 oldu…
Emek Gazetesi’nin 144. Sayısı Çıktı!
DİSK 1. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı Programı
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2016
22. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Devam Ediyor
Ekim ayında TÜFE %7,89 oldu…
Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri
DİSK'in Kurucusu ve Lastik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Rıza Kuas'ı Anıyoruz
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4 Yılı Paneli
Belediyelerde Mesleki Yeterlilik
10 Ekim Ankara Katliamının 1. Yıldönümünde Kaybettiğimiz Barış Güvercinlerimizi Anıyoruz
DİSK Çoksesli Korosu Kuruluyor
DİSK/Lastik-İş Sendikası Eski Yöneticilerinden Niyazi Kuas'ı Ölümsüzlüğe Uğurluyoruz
Ağustos ayında TÜFE %8,05 oldu
İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Çankaya Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Töreni Ertelendi
Varlık Fonu Resmi Gazetede
DİSK/Genel-İş Balıkesir Şubesi Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Bireysel Emeklilik Resmi Gazetede
Çankaya Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalıyoruz
Temmuz ayında TÜFE %8,79 oldu
İstanbul'dan sonra İzmir'den haykırıyoruz: Darbeye hayır demokrasi hemen şimdi!
Unutulmaz İşçi Önderi Kemal Türkler’i Mezarı Başında Anıyoruz
Mahmut Seren'i Saygı ve Özlemle Anıyoruz
İsmail Hakkı Önal'ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz
DİSK/Genel-İş Emek Araştırma Dergisi 2016/2 Sayı için Yazı Çağrısı
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2016 Sayısı Çıktı
Emek Araştırma Dergisi Tanıtım Videosu
DİSK’in 15-16 Haziran 2016 Etkinlik Programı
Mayıs 2016 Enflasyon Oranları Açıklandı...
Web sitemiz yenilendi
Türk Sosyal Bilimler Derneği Soma Raporu Yayımladı
DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şubesi 1. Olağan Genel Kurul İlanı
DİSK/Genel-İş Diyarbakır 2 No’lu Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı