DİSK Başkanlar Kurulu: Milyonlarca Emekçiye Hayatı Dar Eden Düzene Karşı Ortak Mücadeleye!

30/09/2020

Konfederasyonumuz DİSK, bu topraklarda yaşayan işçi ve emekçilerin rahat nefes alacağı ve insanca yaşayacağı bir düzen için örgütlenme seferberliği başlatıyor:

Alınteriyle Çalışan Milyonlarca Emekçiye Hayatı Dar Eden Düzene Karşı Ortak Mücadeleye!

DİSK Başkanlar Kurulu, pandemi sürecinin ekonomik/toplumsal sonuçları, çalışma hayatına etkileri, BES, kıdem tazminatı ve asgari ücret gündemleriyle 24 Eylül 2020 Perşembe günü toplanmış ve aşağıdaki kararları alarak kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görmüştür:

Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, artan baskılar derken ülkemizde insanca çalışmak ve insanca yaşamak her gün daha da zorlaşıyor. Zor, riyakârlık ve hile yöntemleriyle kurdukları bu düzen de toplumun sağlığını, işini ve geçimini korumuyor, aksine tehdit ediyor.

Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken Türkiye’yi yönetenler ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç patronu ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber ediyor. Bu düzende “çarklar dönsün” diye işçiler ölüyor. Covid-19 görülen işyerlerinde bile üretim ölümüne devam ediyor. Salgın koşullarında işçiler fabrikalara kapatılarak çalıştırılıyor.

Salgın koşullarında da devam etmesi zorunlu işlerde; sağlık, belediye, nakliye, zorunlu gıda ve perakende gibi işkollarında çalışanların emeğine saygı gösterilmiyor, sağlıkları için gerekli önlemler alınmıyor, hakları ödenmiyor.

İşçilerin, emekçilerin hakkını hukukunu görmezden gelen bu düzen, patronlar istedi diye yüz yıllık kıdem tazminatı hakkını bile ortadan kaldırmaya çabalıyor.

Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin gerçeği arasındaki fark büyüyor, ekranlardaki yalanlarla hayattaki gerçekler uyuşmuyor. Anlatılan masallara kimse inanmıyor. Baskıyla, şiddetle, sansürle, zorla gerçeklerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin şiddeti ile karşı karşıya kalıyor.

Saldırının boyutları da alabildiğine genişletiliyor; siyasiler, gazeteciler, avukatlar, DKÖ’ler derken, salgına karşı canı pahasına mücadele eden hekimler, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği hedef alınıyor, kapatılmakla tehdit ediliyor. Bu saldırıların arkasının şiddetlenerek geleceği de su götürmez bir gerçek.

Bu düzen böyle devam edemez! Halkı hastalığa, yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu düzenin Türkiye halklarına vereceği bir şey yoktur.

Bu topraklarda yaşayanların rahat nefes alacağı ve insanca yaşayacağı bir düzen için mücadele etmek hepimizin ortak görevidir.

İşçilerin ve emekçi kitlelerin tek umudu DİSK’tir. Tarihinden aldığı sorumluluk bilinciyle, Tüm üye sendikalarımızla birlikte bu görev hazır olan olduğunu ilan eden DİSK Başkanlar Kurulu şu konulara dikkat çeker:

  • Halkımızı hukuksuzluğa, hastalığa, yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden ve ağır bir baskı döneminden geçtiğimiz şu günlerde bu düzene karşı emek, barış ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi yükseltilmeli, emek ve demokrasi cephesi güçlendirilmelidir,
  • Salgında “gelinen aşama”ya dair halk şeffaf bir biçimde bilgilendirilmeli, veriler detaylı bir biçimde paylaşılmalı, halkın bilgilendirilmesinde siyasi propaganda öncelikleri değil etkili bir mücadele için aklın ve bilimin yolu takip edilmeli, testin yaygın olarak yapılabilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
  • Kamuda kronik hastalığı bulunan çalışanlara verilen ve çalışılmayan sürelerin tüm haklarının ödenmesini sağlayan “idari izin” uygulaması “ücretli izin” olarak özel sektörde de uygulanmalı, çalışma süreleri gelir kaybı olmaksızın kısaltılmalı, mümkün olan işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, çalışanlar arasındaki ayrımcılık son bulmalıdır.
  • İşten çıkarma yasağı bütün istisnaları kaldırılarak salgın süresince devam etmeli, ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, kısa çalışma ödeneği için ön koşul aranmamalı ve alt sınırı asgari ücret olmalıdır. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere akıtılan destek ve teşvikler durdurulmalı, kaynaklar işçiler ve işsizler için kullanılmalıdır.
  • İnsan hayatının her türlü metadan ve sermayenin kârlarından değerli olduğu kabul edilerek, “ne olursa olsun çarklar dönecek” politikasından derhal vazgeçilmeli, yaygın test ve etkili karantina ile işçilerin, ailelerinin ve tüm toplumun sağlığı korunmalıdır.
  • Sağlık, gıda, temizlik, kargo, toplu taşıma, market vb. faaliyetleri zorunlu olarak devam eden alanlarda çalışanların sağlıkları korunmalı, çalışma koşulları iyileştirilmelidir.
  • Çeşitli adlar altında kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırarak işçi sınıfının geleceğini ve iş güvencesini tehdit eden girişimlerden derhal vazgeçilmelidir.
  • Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanmalı, evde daha fazla kalınan bir süreçte ev içi şiddetin önlenmesi için devlet etkin önlemler almalı, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamalıdır.
  • 696 Sayılı KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na eklenen geçici 7. Madde hükmü uygulanarak kamu idareleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde çalışan işçiler hakkında 6356 sayılı Kanunun 4. Maddesinde yer alan “Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır” hükmüne göre bu işyerlerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler asıl işin girdiği işkoluna geçirilmelidir.

82 milyonun insanca yaşam hakkı için, insan onuruna yaraşır bir iş ve ücretin, kamusal sosyal güvenliğin, sendikal hakların, demokrasinin, ifade özgürlüğünün, adaletin, eşit yurttaşlığın ve barışın güvence altına alındığı bir toplumsal düzeni inşa etmek mümkündür ve ortak görevimizdir.

İşçilerin, emekçilerin, halkın ve toplumun ihtiyaçlarını önceleyen eşitlikçi, dayanışmacı ve sosyal adalet ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal düzen için omuz omuza mücadeleyi etkin şekilde sürdürecek bir örgütlenmeye devam edeceğiz.

 

DİSK Başkanlar Kurulu: Milyonlarca Emekçiye Hayatı Dar Eden Düzene Karşı Ortak Mücadeleye!
DİSK Başkanlar Kurulu: Milyonlarca Emekçiye Hayatı Dar Eden Düzene Karşı Ortak Mücadeleye!
DİSK Haberleri
İşsiz Sayısı 9 Milyonu Aştı!
Yasak Kalktı İşsizlik Fırladı!
TÜİK Verileri Gerçekten Uzak!
İşsizlik Vahim
Salgın Bitmedi: Delta Varyantıyla, 10 Milyon İşsizle, Milyonlarca Yoksulla Devam Ediyor!
Türkiye İşgücüne Dahil Olmayan Nüfusta Birinci!
İşsizlik Salgının İlk Aylarından Daha Kötü!
İşsizlikte Artış Sürüyor!
İşsiz Sayısı 10 milyonu Aştı
Kod -29 ile İşçi Kıyımı Sürüyor!
DİSK-AR: Kısa Çalışma Ödeneği’nin Devamı İçin Yeterince Kaynak Var!
COVID-19 Nedeniyle Her Üç Kişiden Biri İşsiz!
Kısa Çalışma Ödeneğine Değil Ücretsiz İzin Dayatmasına Son!
DİSK'ten Salgınının Birinci Yılı Değerlendirmesi ve Yol Haritası
İşsiz Sayısı Buradan Aya Yol Olur
DİSK-AR: Türkiye Covid-19 ile Mücadelede Vatandaşlara En Az Nakit Destek Veren Ülke!
İşsizlik Sigortası Fonu İşsize ve İşçiye Değil Sermayeye Kaynak
DİSK-AR: İşsiz Sayısı 10 Milyonu Aştı
Yaptığınız İş İnsani Değil!
DİSK-AR: Neredeyse Üç Kişiden Biri İşsiz
DİSK-AR İnsanca Yaşanabilir Asgari Ücret Taleplerini Ortaya Koydu
DİSK’ten Salgına Karşı 4 Şart!
İşsizlik Artıyor, Mızrak Çuvala Sığmıyor!
Ne İşçi Sınıfı Susar Ne De DİSK
DİSK-AR: İşsizlik Düşmüyor, Artıyor!
DİSK Orta Vadeli Programla İlgili Görüşlerini Açıkladı
DİSK Başkanlar Kurulu: Milyonlarca Emekçiye Hayatı Dar Eden Düzene Karşı Ortak Mücadeleye!
İşsize İş Bulamıyorsan Ne İşe Yararsın
Covid-19 İstihdamı Vurdu: İşsizlik ve İş Kaybı Toplamı 17.2 Milyon
Sermayeye Değil, Tüm Çalışanlara Koruma Sağlanmalıdır!
Türkiye Tarihinin En Büyük İşsizliği ve İstihdam Kaybı: 17,7 Milyon
DİSK-AR: COVID-19 ile İşçilerin Gelirleri Azaldı, Borçları ve Kaygıları Arttı
DİSK Kadın Komisyonu: “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!”
DİSK-AR: İstihdamda Covid-19 Depremi
DİSK’ten SGK’ya Mektup: Hukuksuz Genelge İşlemden Kaldırılmalıdır!
Covid-19 Döneminde ve Sonrasında DİSK’in Çalışma Yaşamı Yol Haritası
COVİD-19 Salgını 7-8 Milyon Yeni İşsiz Yaratabilir
Eski Düzen İflas Etti! Şimdi Emekle ve Bilimle Yeni Bir Toplumsal Düzen Kurma Zamanı!
COVID-19 DİSK Raporu’nun Üçüncüsü Yayımlandı
DİSK Üyeleri Arasında Salgının Etkileri: COVID-19 DİSK Raporu
Toplu İş Sözleşmesinin ve Grevin Yasaklanmasına, Ücretsiz İzin Dayatmasına ve Sefalet Ödeneğine Hayır!
İşten Çıkarmalar Yasaklansın! Ücretsiz İzne ve Sefalet Ödeneğine Hayır
İşçileri ve Ailelerini Gözden Çıkararak Salgınla Mücadele Olmaz!
DİSK, COVID-19 ile Etkin Mücadele İçin Hükümet’i Uyardı
Salgının Sosyal Tahribatına Karşı Acil Önlemler
Korona’ya Karşı Acil Önlem Çağrısı
Koronavirüs’e Karşı İşçileri Koruyun!
İşsizlik Yükseliyor, İstihdam Azalıyor
DİSK'in ''2020'lerin DİSK'i, Emeğin Türkiye'si'' Başlıklı Sonuç Bildirgesi
Sınırdaki İnsanlık Krizine Son Verin
Ülkemize Daha Fazla Acı Yaşatmayın
DİSK Yönetiminde Görevler Belli Oldu
DİSK Genel Kurulu Sonuçlandı: Emeğin Türkiye'sini Kuracağız!
İşçi Sınıfının Sendikal Gücü: DİSK
İşsizlik Çok, İstihdam Yok
2020’lerin DİSK’i Emeğin Türkiye’si İçin Toplanıyor
2020’lerin DİSK’i ve Emeğin Türkiye’si İçin Omuz Omuza
İşsizlik Artıyor, İstihdam Daralmaya Devam Ediyor
İşsizlik Varsa Kriz Vardır
Asgari Ücret 3200 TL Net!
Genç ve Kadın İşsizliğinde Tehlikeli Artış
Emeğin Türkiye'si İçin Omuz Omuza
İşsizlikte Artış İstihdamda Daralma Sürüyor
İşsizlikte Tırmanış Sürüyor
En Kötüsü Bitmedi, Sürüyor!
DİSK Başkanlar Kurulu: Hak, Hukuk, Adalet İşçilerle Gelecek
Şubat Ocak'tan Berbat
Orası Değil Burası Çok Önemli: İşsiz Sayısı 7 Milyon 552 Bin
DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Ortak 1 Mayıs Açıklaması
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: İş, Adalet, Özgürlük ve Demokrasi İçin 1 Mayıs’a
DİSK-AR Raporu: Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Vahim Tablo
İşsizlik Depremi: DİSK-AR Şubat 2019 İşsizlik Raporu
DİSK Türkiye İşçi Sınıfının Yüz Akıdır
DİSK Ekonomik Krizin Bilançosunu Çıkardı
Yaşanabilir ücret, yaşanabilir memleket: Asgari Ücret 2800 Net!
DİSK: Asgari Ücret 2800 TL Net
DİSK 2. Uluslararası İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konferansı
İşçi Sınıfı DİSK Kurucusu ve Lastik-İş Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı Unutmayacak
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu: Yüzde 1’in Yarattığı Krizin Faturası Yüzde 99’a Kesilemez!
DİSK-AR: İşsizlik Tırmanıyor! İşsizliğe Karşı Güçlü Sosyal Politikalara İhtiyaç Var!
Mayıs’ta Krizin Ayak Sesleri Duyulmaya Başlandı
DİSK 100 Günlük Programı Değerlendirdi: Emek Yok, Krize Çözüm Yok
OECD İçinde En Yüksek Dördüncü İşsizlik Oranı Türkiye’de
AKP Döneminde Emek
İzmir’de Tüm Kamu İşçilerine Eşit Kadro Talebimizi Bir Kez Daha Haykırdık
DİSK Ülkemize ve Emeğimize Sahip Çıkmaya Çağırdı
Filistin Halkı Yalnız Değildir!
İşsizler, Güvencesizler, “Geçinemiyoruz” Diyenler Haydi 1 Mayıs’a!
6,1 Milyon İşsiz: İşsizlik Kıskacında Kadınlar ve Gençler Var!
DİSK “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” Saha Araştırmasının Özet Sonuçlarını Açıkladı
İşsizlik 6 Milyon Sınırında!
DİSK 51. Kuruluş Yıldönümünü Direnişteki Kod- A İşçileri ile Kutladı
Asgari Ücretten Fedakarlık Olmaz! #AsgariÜcret2300Net
Genç, Kadın ve Üniversite Mezunu İşsizliğinde Vahim Tablo!
Gençlerin Yüzde 28’i Hiçbir Şey Yapmıyor!
İstihdam Seferberliği: Çırak, Stajyer, Kursiyer Patlaması
DİSK: ILO Toplantısına Katılmıyoruz!
İşsizlik Gerçek, İstihdam Seferberliği Yapay!
DİSK-AR Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Yayınlandı
DİSK'ten OHAL Raporu: OHAL Emeğe Zararlıdır
İstihdam Seferberliği Lafta Kaldı
DİSK'ten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na...
Çalışma Bakanlığı Önünde Haykırdık: Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır!
İşsizlik ve İstihdam Krizi Büyüyor
DİSK’in Sesi’nin 181. sayısı yeni formatında çıktı
İşsizliğe Hayır! İşsizlik Sorununu Çözemeyenlere de Hayır!
İşimiz yok; krizdeyiz!
DİSK Diyor Ki; Asgari Ücret 2000 TL Net!
Krizdeyiz çünkü işimiz yok!
10 Madde İle “Güvencesizlikte ve İşsizlikte İstikrar” Programı
DİSK'ten Soru ve Yanıtlarla Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Raporu
DİSK'in İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016
DİSK: İşçinin Cebinden, Halkın Kaynaklarından Elinizi Çekin!
DİSK’in İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bülteni DİSK-İSG çıktı!
DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun Bireysel Emeklilik Sistemindeki değişiklerle ilgili açıklaması
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
DİSK'in Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ülke Gündemini Konuşuyor
DİSK'in Dünya Sendikalarının Katıldığı L20 Zirvesine İlişkin Basın Açıklaması
DİSK’in Sesi gazetesinin 180’inci sayısı çıktı
DİSK Cenevre’de ILO Konferansına Katıldı