GEAD-2005/1

Ülkemiz derin ve toplumsal etkileri giderek yoğunlaşan bir kriz sürecinden geçmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) eşliğinde şekillenen iktisat politikaları toplumsal yapının bütününde dönüştürücü etkiler yaratmaktadır. Özelleştirmeler ve kamusal denetimin daraltılması politikaları ile sürdürülen bu dönüşümlerin toplumsal maliyetleri artan işsizlik ve yoksulluk olarak karşımızda durmaktadır.
Cumhuriyet tarihinin 80 yılı aşkın gelişimi içinde emekçi sınıflar emperyalizme ve Türkiye toplumunun egemen sınıflarına karşı belli kazanımlar elde etmişlerdir. Uluslararası ve yerel sermayenin günümüzde IMF ve DB güdümünde uyguladıkları program, emekçi sınıfların tüm geçmiş edinimlerini adım adım veya belli konjonktürlerde hızla tasfiye etmeyi amaçlamaktadır.

 • Sunuş
 • 2005 Başında Türkiye’nin Ekonomik ve Siyasal Yaşamı Üzerine Değerlendirmeler Bağımsız Sosyal Bilimciler
 • Avrupa Birliği ve Sosyal Politika Dr. Seyhan ERDOĞDU
 • AVRUPA ve YEREL YÖNETİMLERİN ANAYASAL KONUMU Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi’nin Anayasa Değişikliği İstekleri Prof.Dr. Birgül Güler AYMAN
 • Kapitalist Devletin Son Uğrak Noktası: OECD Düzenleyici Reform Programı Ozan ZENGİN
 • Geçmişten Günümüze Kamu İktisadi Teşebbüsleri Barış ÖVGÜN
 • Türkiye’de Neoliberal Yerel Yönetimler Reformu Kapsamında Yeni Belediye Yasasının Mali Hükümleri Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Tayfun ÇINAR
 • Belediyelerde İşten Çıkarılan işçilerin Ekonomik-Sosyal Durumlarına İlişkin Bir Araştırma Hülya YEŞİLGÖZ
 • Yerel Yönetim İhaleleri Hülya YEŞİLGÖZ
 • Belediyelerde Taşeronlaşma Uygulamalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Risk Analizi Şenay GÖKBAYRAK
 • 4857 Sayılı Yasa ve Uygulamada İş Güvencesi Av.Selçuk ERTAN
 • İş Kanunu, Esneklik ve Emek Engin Sezgin
GEAD-2005/1
EMEK Araştırma Dergisi
EMEK Araştırma Dergisi ''Teknoloji, Emek, Toplum'' Temalı Haziran Sayısı
Kriz ve İşçi Sınıfı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Hukuk ve İşçi Hakları
Yerel Yönetimler: Nereye?
İşçi Sınıfının Yeni Yüzleri
Toplumsal Eşitsizlik ve Sosyal Devlet
21. Yüzyılda Alternatif Sendikal Deneyimler ve Modeller
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2016
GEAD-2006/1
GEAD-2005/2
GEAD-2005/1