GEAD-2005/2

 Yerel yönetimlerle ilgili yasalarda geçtiğimiz dönemde köklü değişiklikler yapılmıştır. Özellikle belediyelerde yönetim, personel ve hizmete ilişkin köklü bir yaklaşım değişikliği söz konusudur. Yeni yaklaşımın temelinde neo-liberal ideolojinin kamu yönetimi ve kamu hizmetlerine ilişkin tezlerini rahatlıkla görüyoruz.

Bu sayımızda yer verdiğimiz stratejik planlama ve performans yönetimi ile belediye hizmetlerinin üçüncü kişilere gördürülmesi konularını işleyen yazılar bu açıdan önemlidir.

Neo-liberal yaklaşımın belediye hizmetleri ve belediye idaresine ilişkin yaklaşımları bundan sonraki sayılarımızda da temel ilgi odağımız olacaktır.

  • Sunuş
  • Yerelden Küresele Çöp Hizmetleri Sunumu Serhat Salihoğlu
  • Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Dr. Tayfun Çınar
  • Kamu ve Özel Sektör Su Hizmetlerinin Karşılaştırmalı Verimliliği Hazırlayan: David Hall ve Emanuele Lobina, PSI Araştırma Birimi Greenwich Üniversitesi, Çeviren: Türkan Uzun
  • Bir Zamanlar Belediyelerimiz Barış Övgün
  • Yeni Belediyeler Yasası ve Kamu İhale Yasası Çerçevesinde Belediye Hizmetlerinin Üçüncü Kişilere Gördürülmesi Selçuk Ertan
  • Esnek İstihdam Stratejileri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ortaya Çıkan Riskler Şenay Gökbayrak
  • Kolonyolist Bir Kavram: İyi Yönetim Tekin Avaner
  • Kamu Alımı Nedir?
  • Dünden Bugüne Seka Direnişi Murat Özveri>
GEAD-2005/2
EMEK Araştırma Dergisi
EMEK Araştırma Dergisi ''Teknoloji, Emek, Toplum'' Temalı Haziran Sayısı
Kriz ve İşçi Sınıfı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Hukuk ve İşçi Hakları
Yerel Yönetimler: Nereye?
İşçi Sınıfının Yeni Yüzleri
Toplumsal Eşitsizlik ve Sosyal Devlet
21. Yüzyılda Alternatif Sendikal Deneyimler ve Modeller
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2016
GEAD-2006/1
GEAD-2005/2
GEAD-2005/1