Taleplerimiz için İş Bıraktık

12/07/2023

Sendikamız üyesi belediye çalışanları İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde örgütlü olduğumuz iş yerlerinde iş bırakma eylemi yaptı. Halaylar, sloganlar ve taleplerimizin yazılı olduğu pankartlarla bir araya gelen işçiler hep birlikte insanca yaşanabilecek koşulların sağlanması talebimizi yineledi.

“Temel taleplerimiz insanca yaşayacak bir ücret başta olmak üzere belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığın son bulması, kadro ve ilave tediye haklarımızın derhal verilmesi ve ücretlerdeki gelir vergisi kesintisinin düşürülmesidir” diyen belediye işçileri dün ülkenin dört bir yanında alanlara çıktı. İzmir'de de Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Genel Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla bir günlük iş bırakma eylemi ve basın açıklaması gerçekleşti.

Özellikle son iki gündür kamuoyunda ve sosyal medyada yoğun bir ilgi ve destekle karşılanan iş bırakma eylemimiz toplumun geniş bir kesimi tarafından sahiplenildi. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin işçileri, emekçileri, yoksulları her yeni günle birlikte zamlarla, vergilerle boğuyor olması dolayısıyla iş bırakma eylemimiz sadece belediye işçilerinin değil toplumun bir haykırışı ve sesi haline gelmiştir.

Ayrıca Türkiye demokrasi güçlerine umut vermesi açısından da Sendikamızın bu eylemi oldukça anlamlı ve önemli olmuştur. Belediye işçilerinin insanca yaşama talebi aynı zamanda toplumsal bir talep halini almıştır. Haklarımız için mücadele etmemiz ve işçi sınıfı olarak ayağa kalkmamız, ülkemizin içinde bulunduğu umutsuzluk ve karamsarlık eşiğini de aştırmıştır. Bu eylemimiz hem sınıf mücadelesi hem de yarınlarımız için son derece önemli olmuştur. Bunun için Genel-İş her zaman olduğu gibi üzerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmiştir ve ülkemizin emek ve demokrasi mücadelesini büyütmek adına da bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir.

Belediye işçilerinin kendileri ve bütün işçiler için dile getirdiği talepler er geç karşılık bulacaktır.

Ülkenin dört bir yanında kitlesel açıklamalar yaptık, iş yerlerinde açıklama yapıp iş bıraktık ve taleplerimizi dile getirdik.

İzmir’de iş bırakan üyelerimizle birlikte olan Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Talebimiz eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücrettir. Bu talep sadece üyelerimizin değil yüzbinlerce belediye işçisinin talebidir. Tüm belediye işçilerini 4 ana talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz”.

Çalışkan, taleplerimizi şöyle sıraladı:

  • “İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir.
  • Belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır.
  • Kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir.
  • Vergide adalet sağlanmalı ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düşürülmelidir.

 Belediye işçileri olarak sesimizi yükseltelim. Taleplerimiz için hep birlikte mücadele edelim ve kazanalım.”

Merkezi idareye bağlı kamu kurum ve kuruluşlarda en düşük işçi ücretinin net 20 bin TL’nin üzerine çıktığı, en düşük memur maaşının ise net 22 bin TL seviyesinde olduğu vurgulayan Çalışkan, “Tüm belediye işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılması artık kaçınılmazdır. Sendikamız DİSK/Genel-İş, siyasal iktidarın ve belediye işverenlerinin işçilere reva gördükleri düşük ücret dayatmasını kırmaya kararlıdır. Bugünden itibaren örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde insanca yaşayacak bir ücret için mücadelemizi yükselteceğimizi herkese ilan ediyoruz” diye konuştu.