2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-8

TÜRKİYE’DE GENÇ İSTİHDAMI ve İŞSİZLİK

BASIN BÜLTENİ

DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi, Türkiye’de genç nüfusun çalışma hayatına katılımını ve işsizlik ile ilgili sorunlarını görünür kılmak amacıyla 2015 yılını kapsayan “Türkiye’de Genç İstihdamı ve İşsizlik Raporu” hazırladı. Rapordan bazı önemli sonuçlar şöyledir:

Türkiye’de Genç İşsiz Sayısı 919 Bini Buldu!

Küresel bir sorun olan genç işsizliği, ne yazık ki birçok ülkede git gide artmakta ve önemli bir sorun haline gelmektedir. Dünya genelinde AB ve OECD üyesi ülkeler incelendiğinde 15-24 yaş arası genç işsizlik oranlarının, genel işsizlik oranlarının yaklaşık iki katına ulaşmıştır. OECD üye ülkelerde işsizlik oranı 6,7 iken, genç işsizlik ortalaması % 13,9‘dur. AB üyesi ülkelerde işsizlik oranı 9,2 iken, genç işsizlik ortalaması % 19,1’dir.

Türkiye’de ise genç işsizlik, OECD’ye üye ülke ortalamasının üzerinde, AB’ye üye ülke ortalamasının altındadır. Türkiye’de 15-24 yaş arası genç işsiz ortalaması %18,5’dir. Erkeklerde bu oran %16,5, kadınlarda ise %22,2’dir. Sayısal olarak baktığımızda ise Türkiye’de toplam 3 milyon 57 bin işsizin, % 30’u yani 919 bini gençlerden oluşmaktadır.

Genç İşsizlerin %30’a Yakını Üniversite Mezunu!

Genç işsizlik içerisinde en yüksek orana sahip grup ise üniversite mezunlarıdır. Yükseköğrenim mezunlarının %29,5’i işsizdir. Üniversite mezunlarında genç kadın işsizliği %35,9, genç erkek işsizliği %21,5‘tir. Üniversite mezunlarından sonra en çok işsizlik oranı genel lise ve mesleki lise mezunlarındadır. 15-24 yaş arası en düşük işsizlik oranı okuma yazma bilmeyen gençlerdeyken, en yüksek işsizlik oranının yükseköğrenim mezunlarındadır.

1 Milyon Genç Kayıt Dışı Çalışıyor!

Her üç genç çalışandan biri kayıt dışı çalışmaktadır. 3 milyon 117 bin ücretli, maaşlı çalışan gencin 1 milyonu kayıt dışı çalışmaktadır. Yani ücretli çalışan gençlerin %67‘si kayıtlı, %33’ü kayıt dışıdır. Kayıt dışı çalışma oranlarının bu kadar yüksek olması gençleri, güvenceli gelecekten uzaklaştırmakta ve daha çok günü kurtarmaya dönük çalışma biçimlerinde istihdam edilmelerine neden olmaktadır.

Üniversite Mezunu Her İki Gençten Sadece Biri İş Bulabiliyor!

Türkiye’de üniversite mezunu gençlerin %53’ü çalışma olanağı bulurken, mesleki lise mezunlarının %44’ü, genel lise mezunlarının ise sadece %25‘i istihdam edilmektedir.


Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız. (pdf)
Emek Araştırmaları
Em-Ar’ın Kamuda ve Genel İşler İş Kolunda İstihdam Raporu Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi ''Doğa Olaylarından Toplumsal Felaketlere'' Temalı Haziran Sayısı Çıktı
EMAR: KADIN EMEĞİ RAPORU
İŞÇİ SINIFININ EKONOMİSİ RAPORU
Kamu ve Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu
Gelir Yaşam ve Yoksulluk Araştırma Bülteni:
İşçi Sınıfının Sosyal Haklar Broşürü
EMAR Kadın Emeği Raporu
Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu: Halkın Yüzde 58’i Borçlu
Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Genç İstihdam Raporumuz Yayımlandı
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü Araştırma Bülteni
Covid-19 Salgınının Disk /Genel-İş Kadın İsçileri Üzerindeki Etkileri Araştırması
COVID-19 Döneminde Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Ödeneği
COVID-19 Sürecinde Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu
EMEK Araştırma Dergisi ''Salgın ve İşçi Sınıfı'' Temalı Kasım Sayısı
COVID-19 Sürecinde Kamuda İstihdam Raporumuz
Covid-19 ve İşyerlerinde İşçi Sağlığı
Covid-19 Salgınının DİSK/Genel-İş Üyeleri Üzerindeki Etkileri Araştırması
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Neyi Savunuyoruz?
Kıdem Tazminatı Nedir? Neyi Savunuyoruz? Broşürümüz Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi ''Sınıf ve Sanat'' Temalı Haziran Sayısı
COVİD-19 Salgını ve Sosyal Koruma Raporumuz Yayımlandı
''Türkiye’de 65 Yaş ve Üstü Nüfusun Durumu'' Raporumuz Yayımlandı
''Türkiye'de Kadın Emeği'' Raporumuz Yayımlandı
Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakları Kitapçığımız Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2019/2 Sayısı Çıktı
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporumuz Yayımlandı
Vergi Nedir? Vergi Adaletsizliği Ne Demektir? Broşürü
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2019/1 Sayısı
Uzun Çalışma Süreleri Broşürü
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2018/2 Sayısı Çıktı
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Güncel Veriler 2018 Kitapçığımız
“Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” Raporu
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelliler İşsiz!
İşçiler Korumasız ve Güvencesiz Çalıştırılıyor!
OHAL’de Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu Raporumuz Yayımlandı
Çalışma Hayatında Kadınlar: “Daha Çok Çalışıyor, Daha Az Kazanıyor”
Emek Araştırma Raporu-9
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde "Vasıfsızlık" Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik
Taşerona Kadro Aldatmacası
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Kadın Emeği Raporu
Emek Araştırma Raporu-4
Kıdem Tazminatı, İş Güvencesi Ve İşsizlik Siğortası Haklarından Ayrı Tartışılamaz!
Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların Sayısı Artıyor!
Kamu İstihdam Raporu (Araştırma – Aralık, 2015)
Temel İşgücü İstatistiklerine Göre Türkiye'de İşçilerin %12,2'si Taşeron İşçi
İşci Hakları Ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı
İnsanca Çalışmak Ve Yaşamak İçin Disk/Genel-İş
Kamu İhale Mevzuatı ve İşçi Hakları Kitabı Çıktı
Kamu İstihdam Raporu
Üye Kimlik Araştırmamız Sonuçlandı