OHAL’de Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu Raporumuz Yayımlandı

22/06/2017

Sendikamız Araştırma Dairesi,  2016 yılındaki kamu ve genel işler işkolu  istihdam durumunu raporlaştırdı.

Rapordan başlıklar: 

  • 2016 YILINDA TOPLAM İSTİHDAMDA KAMUNUN PAYI SADECE YÜZDE13!
  • 2016 YILINDA KAMUDAN 83 BİN 45 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ, KAMU İSTİHDAMI 60 BİN 611 KİŞİ AZALDI!
  • GENEL İŞLER İŞKOLUNDA ÇALIŞANLARIN SADECE YÜZDE 19,2’Sİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNDA!
  • BELEDİYELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YÜZDE 73’Ü TAŞERON ŞİRKETLERDE ÇALIŞIYOR!
  • BELEDİYELERDEN 2 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞAN (İŞÇİ+MEMUR) İHRAÇ EDİLDİ!

 

  • 2016 YILINDA KAMUDAN 83 BİN 45 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ, KAMU İSTİHDAMI 60 BİN 611 KİŞİ AZALDI!

Maliye Bakanlığının verilerine göre kamuda istihdam edilenlerin sayısı, 2016’nın ilk yarısında 3 milyon 622 bin 150 iken, OHAL şartlarının hüküm sürdüğü yılın ikinci yarısında 60 bin 611 kişi azalarak 3 milyon 561 bin 539’a düşmüştür. Oysaki 2016 yılı Temmuz ayından 2016 yılı sonuna kadar altı KHK yayınlanmış ve toplamda 83 bin 45 kişi ihraç edilmiş ve 229 kişi görevlerine dönmüştür. KHK’lar ile görevinden ihraç edilenler ile Maliye Bakanlığı verileri arasında yaklaşık 22 bin 205 kişilik bir fark bulunmaktadır. Bu farkın da emekli olanlar ya da çeşitli sebepler ile kamudan ayrılanlar ile birlikte kamuda yeni istihdam edilenlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

  • GENEL İŞLER İŞKOLUNDA ÇALIŞANLARIN SADECE YÜZDE 19,2’Sİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNDA!

Belediye hizmetlerinde doğrudan sürekli işçi kadrosunda çalışanların oranı yüzde 19,2’dir. Geriye kalan yüzde 80,8’i ise belediyelerdeki taşeron firmalarda çalışan işçileri, kamu idarelerindeki temizlik hizmetlerini yapan taşeron işçileri ve konut işlerinde çalışan işçileri kapsamaktadır.

  • BELEDİYELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YÜZDE 73’Ü TAŞERON ŞİRKETLERDE ÇALIŞIYOR!

Belediyelerde taşeron şirketlerde çalışan işçilerin sayısı 309 bin’dir. 2015 yılı kamu istihdam verilerinde ise belediyelerce doğrudan sürekli işçi kadrosunda çalıştırılanların sayısı 113 bin 934 kişidir. Bu sayılar çerçevesinde yaptığımız hesaplamaya göre belediyelerdeki toplam istihdamın yüzde 73’ünü taşeron şirketlerde çalışan işçiler oluşturmaktadır.

  • BELEDİYELERDEN İHRAÇ EDİLENLERİN SAYISI 2 BİN 189 KİŞİYİ BULDU!

677 Sayılı KHK ile belediyelerden ihraç edilen işçi ve memurların sayısı ise 2 bin 189’dur. Bunların 448’i işçi, 1741’i memurdur ve ihraç edilen işçilerin 191’i de sendikamızın üyesidir. Belediyelerden ihraç edilen 25 işçi ise görevine iade edilmiştir. KHK dışında iş sözleşmesi feshedilen ve askıya alınan işçilerin sayısı da oldukça yüksektir. Bu şekilde işsiz kalan üye sayımız 1.202’dir. 

Raporun tamamı için tıklayınız

OHAL’de Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu Raporumuz Yayımlandı
Emek Araştırmaları
Em-Ar’ın Kamuda ve Genel İşler İş Kolunda İstihdam Raporu Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi ''Doğa Olaylarından Toplumsal Felaketlere'' Temalı Haziran Sayısı Çıktı
EMAR: KADIN EMEĞİ RAPORU
İŞÇİ SINIFININ EKONOMİSİ RAPORU
Kamu ve Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu
Gelir Yaşam ve Yoksulluk Araştırma Bülteni:
İşçi Sınıfının Sosyal Haklar Broşürü
EMAR Kadın Emeği Raporu
Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu: Halkın Yüzde 58’i Borçlu
Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Genç İstihdam Raporumuz Yayımlandı
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü Araştırma Bülteni
Covid-19 Salgınının Disk /Genel-İş Kadın İsçileri Üzerindeki Etkileri Araştırması
COVID-19 Döneminde Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Ödeneği
COVID-19 Sürecinde Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu
EMEK Araştırma Dergisi ''Salgın ve İşçi Sınıfı'' Temalı Kasım Sayısı
COVID-19 Sürecinde Kamuda İstihdam Raporumuz
Covid-19 ve İşyerlerinde İşçi Sağlığı
Covid-19 Salgınının DİSK/Genel-İş Üyeleri Üzerindeki Etkileri Araştırması
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Neyi Savunuyoruz?
Kıdem Tazminatı Nedir? Neyi Savunuyoruz? Broşürümüz Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi ''Sınıf ve Sanat'' Temalı Haziran Sayısı
COVİD-19 Salgını ve Sosyal Koruma Raporumuz Yayımlandı
''Türkiye’de 65 Yaş ve Üstü Nüfusun Durumu'' Raporumuz Yayımlandı
''Türkiye'de Kadın Emeği'' Raporumuz Yayımlandı
Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakları Kitapçığımız Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2019/2 Sayısı Çıktı
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporumuz Yayımlandı
Vergi Nedir? Vergi Adaletsizliği Ne Demektir? Broşürü
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2019/1 Sayısı
Uzun Çalışma Süreleri Broşürü
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2018/2 Sayısı Çıktı
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Güncel Veriler 2018 Kitapçığımız
“Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” Raporu
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelliler İşsiz!
İşçiler Korumasız ve Güvencesiz Çalıştırılıyor!
OHAL’de Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu Raporumuz Yayımlandı
Çalışma Hayatında Kadınlar: “Daha Çok Çalışıyor, Daha Az Kazanıyor”
Emek Araştırma Raporu-9
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde "Vasıfsızlık" Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik
Taşerona Kadro Aldatmacası
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Kadın Emeği Raporu
Emek Araştırma Raporu-4
Kıdem Tazminatı, İş Güvencesi Ve İşsizlik Siğortası Haklarından Ayrı Tartışılamaz!
Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların Sayısı Artıyor!
Kamu İstihdam Raporu (Araştırma – Aralık, 2015)
Temel İşgücü İstatistiklerine Göre Türkiye'de İşçilerin %12,2'si Taşeron İşçi
İşci Hakları Ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı
İnsanca Çalışmak Ve Yaşamak İçin Disk/Genel-İş
Kamu İhale Mevzuatı ve İşçi Hakları Kitabı Çıktı
Kamu İstihdam Raporu
Üye Kimlik Araştırmamız Sonuçlandı