Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporumuz Yayımlandı

14/11/2019

TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK RAPORU-2-

Artan yoksulluk ve krizin etkisiyle insanlar, kendileri ve aileleri için hayatlarını devam ettirebilecek yeterli imkânlara ulaşamamakta.

Bu imkânsızlık içinde hayatlarına son veren insanların anısına

Yoksul insan kalmayana dek mücadele umuduyla…

(KASIM, 2019)

Ülkemizde yaşam koşullarını derinden etkileyen gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu gözler önüne sermek amacıyla hazırladığımız “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk” raporlarının ikincisi; Türkiye’de artan gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun yanında 2018-2019 döneminde etkisi derinleşen ekonomik krize de değinmektedir.

Araştırmada öne çıkan başlıklar şöyledir:

  • TÜRKİYE’DE EN ZENGİN İLE EN YOKSUL ARASINDAKİ GELİR EŞİTSİZLİĞİ 8,7 KATI BULDU.
  • TÜRKİYE’DE 16 MİLYON KİŞİ YOKSUL, 18 MİLYON KİŞİ İSE YOKSULLUK RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA.
  • TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN YOKSULLUĞU BİR YILDA %11 ARTTI.
  • KRİZ, 1 MİLYONDAN FAZLA YENİ İŞSİZ YARATTI!
  • İŞ ARAMA SÜRELERİ UZADI, BİR YILDAN FAZLA SÜREDİR İŞ ARAYANLARIN SAYISI YÜZDE 31 ARTTI.
  • İŞSİZLİK SİGORTASI BAŞVURULARI YÜZDE 48,8 ARTTI.

 

TÜRKİYE GELİR EŞİTSİZLİĞİNDE İLK SIRALARDA!

Türkiye, gelir dağılımı eşitliğinde en adaletsiz olanlardan biridir. Hatta gelir dağılımı eşitliğinde Türkiye, OECD ülkeleri içinde son sıralardadır. Ülkelerin gini katsayılarını karşılaştırdığımızda, gelir dağılımı eşitliğinin en iyi olduğu ülkelerin Almanya ve Fransa olduğu görülmektedir.

Raporun devamı için tıklayınız.

 

Emek Araştırmaları
Em-Ar’ın Kamuda ve Genel İşler İş Kolunda İstihdam Raporu Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi ''Doğa Olaylarından Toplumsal Felaketlere'' Temalı Haziran Sayısı Çıktı
EMAR: KADIN EMEĞİ RAPORU
İŞÇİ SINIFININ EKONOMİSİ RAPORU
Kamu ve Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu
Gelir Yaşam ve Yoksulluk Araştırma Bülteni:
İşçi Sınıfının Sosyal Haklar Broşürü
EMAR Kadın Emeği Raporu
Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu: Halkın Yüzde 58’i Borçlu
Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Genç İstihdam Raporumuz Yayımlandı
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü Araştırma Bülteni
Covid-19 Salgınının Disk /Genel-İş Kadın İsçileri Üzerindeki Etkileri Araştırması
COVID-19 Döneminde Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Ödeneği
COVID-19 Sürecinde Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu
EMEK Araştırma Dergisi ''Salgın ve İşçi Sınıfı'' Temalı Kasım Sayısı
COVID-19 Sürecinde Kamuda İstihdam Raporumuz
Covid-19 ve İşyerlerinde İşçi Sağlığı
Covid-19 Salgınının DİSK/Genel-İş Üyeleri Üzerindeki Etkileri Araştırması
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Neyi Savunuyoruz?
Kıdem Tazminatı Nedir? Neyi Savunuyoruz? Broşürümüz Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi ''Sınıf ve Sanat'' Temalı Haziran Sayısı
COVİD-19 Salgını ve Sosyal Koruma Raporumuz Yayımlandı
''Türkiye’de 65 Yaş ve Üstü Nüfusun Durumu'' Raporumuz Yayımlandı
''Türkiye'de Kadın Emeği'' Raporumuz Yayımlandı
Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakları Kitapçığımız Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2019/2 Sayısı Çıktı
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporumuz Yayımlandı
Vergi Nedir? Vergi Adaletsizliği Ne Demektir? Broşürü
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2019/1 Sayısı
Uzun Çalışma Süreleri Broşürü
8 Mart'a Atfen Türkiye'de Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
EMEK Araştırma Dergisi Aralık 2018/2 Sayısı Çıktı
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Güncel Veriler 2018 Kitapçığımız
“Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” Raporu
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelliler İşsiz!
İşçiler Korumasız ve Güvencesiz Çalıştırılıyor!
OHAL’de Kamu İstihdamı ve Genel İşler İşkolu Raporumuz Yayımlandı
Çalışma Hayatında Kadınlar: “Daha Çok Çalışıyor, Daha Az Kazanıyor”
Emek Araştırma Raporu-9
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde "Vasıfsızlık" Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik
Taşerona Kadro Aldatmacası
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Kadın Emeği Raporu
Emek Araştırma Raporu-4
Kıdem Tazminatı, İş Güvencesi Ve İşsizlik Siğortası Haklarından Ayrı Tartışılamaz!
Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların Sayısı Artıyor!
Kamu İstihdam Raporu (Araştırma – Aralık, 2015)
Temel İşgücü İstatistiklerine Göre Türkiye'de İşçilerin %12,2'si Taşeron İşçi
İşci Hakları Ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı
İnsanca Çalışmak Ve Yaşamak İçin Disk/Genel-İş
Kamu İhale Mevzuatı ve İşçi Hakları Kitabı Çıktı
Kamu İstihdam Raporu
Üye Kimlik Araştırmamız Sonuçlandı