EMAR GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK RAPORU-5-

24.05.2024

Son dönemde ekonomik krizle birlikte enflasyondaki sürekli artış, çalışanların insanca çalışma ve yaşama koşullarını olumsuz etkiliyor. Giderek yükselen enflasyon satın alma gücünü azaltarak temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırıyor ve ekonomik belirsizlikler derinleşiyor.. Bu durum, geçim sıkıntısı çeken ailelerin sayısının artmasına, yoksulluğun ve borçlanmanın derinleşmesine ve toplumda sosyal dengenin ve adaletin bozulmasına neden oluyor. Bu raporda; hayatın her alanında hissedilen ekonomik kriz ile oluşan gelir dağılımı eşitsizlikleri ve artan yoksulluk güncel veriler ışığında değerlendirildi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyledir:

·       Türkiye, "Kişi Başına Düşen Milli Gelirin" En Düşük Olduğu Ülkelerin Başında Gelmektedir!

·       Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliği Derinleşti!

·       Türkiye, En Düşük Asgari Ücrete Sahip 3. Avrupa Ülkesi!

·       Emeğin Kaybettiğini, Sermaye Alıyor!

·       Türkiye’de Her 10 Kişiden 2’si Yoksul! Son Bir Yılda 190 Bine Yakın Kişi Yoksullaştı!

·       Yoksulluk En Fazla Çocukları Etkiliyor!

·       Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski AB Ülkeleri Ortalamasının İki Katı!

·       Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski En Çok Kadın ve Çocukları Etkiliyor!

·       Her 10 Kadından 4’ü Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski Altında!

·       Türkiye’de Her İki Kişiden Biri Borçlu!

·       Borçluluk Düzeyi Arttıkça Tüketici Kredilerine Başvuru ve Kredi Kartı Kullanımı Artıyor!

·       Tüketici Kredilerinin Tutarı Bir Yılda Yüzde 22 Artarken; Kredi Kartı Kullanımı Yüzde 59 Arttı!

 


Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız. (pdf)