Çalışma Yaşamının Geleceği

11/02/2019

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu tarafından hazırlanan “Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin İşin Geleceği” başlıklı raporda verilen on tavsiye arasında, evrensel iş garantisi, doğumdan ileri yaşa kadar sosyal koruma ve ömür boyu öğrenme hakkı var.

ILO Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu, hükümetleri, çalışma yaşamında eşi benzeri görülmemiş dönüştürücü değişimin neden olduğu zorlukları çözümlemek üzere bir dizi önlem almaya çağırdı.

Eşbaşkanlığını Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in yaptığı Komisyon, insanların yeteneklerine, çalışma kurumlarına, insana yakışır ve sürdürülebilir işlere yatırım yapmaya dayanak insan odaklı gündem vizyonunu ana hatlarıyla ortaya koydu.

On tavsiye arasında şunlar var:

  • Çalışanların temel haklarını koruyan, geçinmek için yeterli ücret sağlayan, çalışma saatlerini sınırlayan ve sağlıklı, güvenli işyerleri sağlayan evrensel iş garantisi.
  • Doğumdan ileri yaşa kadar, insan ömrü boyunca insan ihtiyaçlarını karşılayan garantili sosyal koruma.
  • İnsanların beceriler edinmesini, yenilemesini ve yükseltmesini sağlayan evrensel ömür boyu öğrenme hakkı.
  • Dijital çalışma platformları için uluslararası yönetişim sistemi de dahil, insana yakışır işleri artıracak biçimde teknolojik değişimin yönetilmesi.
  • Bakım, yeşil ve kırsal ekonomilere daha fazla yatırım.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüştürücü ve ölçülebilir gündem.
  • Uzun vadeli yatırımları teşvik edecek biçimde iş teşviklerinin yeniden biçimlendirilmesi.

Rapor şunları vurguluyor: “Çalışma yaşamının kalitesini yükseltmek, seçenekleri artırmak, toplumsal cinsiyet farkını kapatmak, küresel eşitsizliğin yarattığı hasarları düzeltmek için önümüzde sayısız fırsat var. Ancak bunların hiçbir kendiliğinden olmaz. Kesin sonuç alıcı eylemler olmazsa, uyur-gezerler gibi mevcut eşitsizlik belirsizlikleri daha da artıran bir dünyaya doğru gideriz.”

Yeni teknolojiler, iklim değişikliği ve demografyanın yarattığı zorlukları ortaya koyuyor ve bunların çalışma yaşamında neden olduğu aksaklıkları gidermek üzere küresel toplu yanıt çağrısı yapıyor.

Yapay zeka, otomasyon ve robot teknolojileri becerileri işe yaramaz hale getirmeye devam ettikçe, iş kayıplarına neden olacaktır. Ancak aynı teknolojik ilerlemeler, ekonomilerin yeşillenmesiyle birlikte, milyonlarca yeni iş yaratacaktır; tabii ki, yeni fırsatlardan yararlanılırsa.

Rapor, iş ve çalışma dünyası, düşünce kuruluşları, üniversiteler, hükümet ve hükümet dışı kuruluşlardan önde gelen şahsiyetlerden oluşan 27 kişilik komisyonun 15 aylık çalışmasının nihai ürünüdür.

“ILO Çalışma Yaşamının Geleceğine İlişkin Küresel Komisyon Raporu, çalışma yaşamında devam eden ve devam edecek olan değişiklikleri küresel çapta anlamamıza kritik önemde katkı yapıyor” diyor Ramaphosa. “Rapor, küresel ekonomi ve küresel toplumun daha eşitlikçi, adil ve kapsayıcı olmasını sağlamak üzere, ulusal ve bölgesel çevreler içinde ve arasında katılım ve ortaklığı canlandırmalıdır. Aynı zamanda, insanın tarih boyunca kendisine yarattığı zorlukları sınırlamak veya ortadan kaldırmak için küresel eyleme geçilmesi için ilham kaynağı olmalıdır.”

Löfven ise şunları söyledi: “Çalışma yaşamında büyük değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler, daha fazla sayıda ve daha iyi işler için birçok fırsat yaratıyor. Ancak, ekonomiler ve işgücü piyasalarını daha kapsayıcı yapmak için hükümetler, sendikalar ve işverenlerin birlikte çalışması gerek. Böyle bir sosyal diyalog, küreselleşmenin herkese yarar getirmesine yardımcı olabilir.”

Rapor ayrıca, uluslararası sistemde “insan-odaklı ekonomik gündem”in geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde ILO’nun oynaması gereken “benzersiz rolü” de vurguluyor ve kuruluşu, rapordaki tavsiyeleri uygulamak için ivedi olarak eyleme geçmeye çağırıyor.

“Bu raporda vurgulanan sorunlar her yerde herkes için ve gezegenimiz için önem taşıyor” diyor ILO Genel Direktörü Guy Ryder. “Bunlar zorlu olabilir, ancak görmezden gelirsek kendi sonumuzu hazırlamış oluruz. Dünyanın her yerindeki hükümet, işveren ve işçileri bir araya getiren ILO’nun görevi, çalışma yaşamında gelecekteki nesiller için yeni ufuklar açılması için yol gösterici pusula işlevini görmeye çok uygun uygun olduğu anlamına geliyor.” 

Kaynak: https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_664134/lang--tr/index.htm

Çalışma Yaşamının Geleceği
Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!