L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!

08/11/2021

G20 ülkelerinden sendikaların bir araya geldiği L20 (Labour20/Emek 20) Zirvesi 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da konuşmacı olarak katıldığı toplantılarda ‘kamu politikaları’, ‘demokrasi ve insan hakları’, ‘evrensel halk sağlığı ve eğitim’, ‘iklim krizi’, ‘dijital ekonomi’ başlıkları ele alındı. Zirveye, Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, OECD ve ILO yöneticilerinin yanı sıra çeşitli ülkelerin çalışma bakanları ve Brezilya eski Cumhurbaşkanı Lula de Silva konuk olarak katıldı.

Toplantılarda konuşmaların ana eksenini pandeminin yarattığı sorunların çözümü için sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi ve Covid-19 aşısında telif hakkının kalkması oluşturdu.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, küresel ekonomik modelin yenilenmesi ve değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Burrow’un konuşmasında sendikaların iklim politikalarını, sosyal koruma ve gelir güvencesi taleplerini vurguladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, L20 Zirvesi’nin İnsan Hakları ve Demokrasi oturumunda bir konuşma yaptı. Pandeminin dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıktığını bir kez daha görmemizi sağladığını dile getiren Çerkezoğlu, piyasanın kuralları işin içine sokulduğunda sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerimizin çalışmadığının görüldüğünü belirterek, hak kavramını muğlak bir hale getirildiğine dikkat çekti.

“İşçiler, halklara refah ve gezegene koruma talep ediyor” sloganıyla düzenlenen zirvenin sonunda sendikaların pandemi ve iklim krizi karşısındaki taleplerini içeren bir bildiri yayımlandı.

Bildirgede, haklar konusunda dibe doğru ilerleyen yarış, tedarik zincirlerindeki koşulların insanlıktan uzaklaşması ve artan eşitsizliğin körüklediği bir küreselleşme modeli hükümetlere olan güvenin zedelediği belirtilerek, G20 liderlerini pandemiyi kontrol altına almak ve azaltmak için acilen harekete geçmeye ve vaatlerini yerine getirmeye ve Küresel Kovid-19 aşı planına yönelik taahhütleri finanse etme sözü vermeye çağırıyoruz” denildi.

L20 temsilcilerinin G20 liderlerinden istekleri de özetle şöyle sıralandı:

– Hindistan ve Güney Afrika tarafından DTÖ’de önerildiği gibi, üretimin hızlandırılabilmesi ve maliyetlerin düşürülebilmesi için Covid-19 aşıları, tedavileri ve testleri için fikri mülkiyet haklarının geçici olarak askıya alınması için Fikri Mülkiyet Haklarının Ticari Niteliğine İlişkin Anlaşma muafiyeti talebini derhal destekleyin;

– COVAX için yapılan mali desteğin artırılması vasıtasıyla aşıların, tedavilerin ve testlerin evrensel erişimini ve adil dağıtımını sağlayın;

EŞİT ALAN YARATIN

Sonuç bildirgesinde atılacak adımlar da şöyle sıralandı:

– Sosyal ortaklarla diyalog halinde istihdam kurtarma planlarını ortaya koymak, asgari geçim ücreti ve toplu pazarlıkla desteklenen kaliteli, iklim dostu işler yaratmak, işçiler için eşit bir oyun alanı yaratmak amacıyla, tüm çalışanlar için ILO Temel Çalışma Hakları ve iş sağlığı ve güvenliğine dayalı bir işçi koruma zemini oluşturmak;

– Tam istihdamı sağlamak ve toplu pazarlık ve sosyal diyalog yoluyla işyerinin demokratikleşmesini ve işçilerin istihdam biçimlerine bakılmaksızın örgütleme haklarını teşvik etmek;

– Çıraklık ve gençliğe odaklanarak kaliteli kamu eğitimine ve mesleki ve yaşam boyu eğitime yatırım yaparak yeni beceriler ve öğrenme fırsatları yaratmayı destekleyin ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak için sosyal ortaklarla birlikte çalışın.

İŞYERİNDE TACİZ BİTSİN

– Kadınlar için daha iyi ve eşit ücretli işler yaratma taahhüdünü gerçekleştirerek, 2025 yılına kadar 100 milyon kadını işgücü piyasasına sokarak ve kayıt dışı istihdamdan kayıtlı istihdama geçilsin.

– İşyerinde şiddet ve tacizin sona erdirilmesine ilişkin 190 sayılı ILO Sözleşmesinin onaylanması ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayarak ve ILO’nun “eşit işe eşit ücret” ilkesi teşvik edilsin.

KAYITSIZLARA DA KORUMA

Bildirgede, Sosyal korumanın kapsamının kayıtlı ekonomide olmayanları da kapsayacak şekilde genişletilmesine vurgu yapıldı. Ayrıca, başta göçmenler olmak üzere tüm kesimlerin eşit muamele görmelerinin sağlanması, işyerinde ve toplumda ırkçılıkla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, “Asgari geçim ücreti ve toplu sözleşme haklarına sahip kaliteli staj ve çıraklık eğitimleri için destek sağlayarak ve bu staj ve eğitimlere gençlerin, kadınların ve ayrımcılığa maruz kalabilecek diğer grupların dâhil edilmesine dikkat edilmeli” denildi.

 

 

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!