ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!

18/02/2019

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2019 Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre 2018 yılında 3.3 milyara yaklaşan dünya çalışan nüfusunun çoğu güvencesiz koşullarda çalıştı.

ILO Genel Direktörü: “Bir işinin olması insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyini garanti etmiyor. 700 milyon kişi çalışmasına rağmen orta veya aşırı düzey yoksulluk koşullarında yaşıyor” diyor.

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerde çalışma yaşamında başta işgücüne katılım olmak üzere büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Üstelik sorunun çözümünde bir ilerleme de görülmüyor. Erkeklerin yüzde 75’i, kadınların ise yüzde 48’i işgücüne katılabiliyor. Kadınlar ayrıca güvencesiz emek koşullarına daha fazla maruz kalıyor.

Kayıt dışı istihdamciddiyetini koruyan diğer bir sorunlu alan. Dünya işgücünün yüzde 61’i (2 milyar işçi) bu grupta sayılıyor.

Gençlerin geleceği hala parlak görünmüyor: 25 yaş altı her beş gençten biri NEET diye adlandırılan grupta; yani ne okuyor, ne çalışıyor, ne de herhangi bir eğitim alıyor.

Bölgelere göre yapılan analize göre;

  • Afrika’da çalıma çağındaki nüfusun yalnızca yüzde 4.5’i işsiz ancak bunun nedeni başarılı istihdam politikaları değil çoğu işçinin başka seçeneği olmadığı için çok düşük nitelikli güvencesiz işleri dahi kabul etmek zorunda olmaları. Bölgede işgücünün yılda 14 milyon kişi artacağı ancak ekonomik büyümenin hızla artan işgücüne nitelikli istihdam yaratmada yetersiz kalacağı öngörülüyor.
  • Kuzey Amerika ülkelerinde işsizlik en düşük seviyesine ulaşacak. İstihdam ve ekonomik faaliyetin düşmesi bekleniyor.
  • Latin Amerika’da hızlı ekonomik büyümeye karşın bunun istihdama çok yansımayacağı tahmin ediliyor ve kayıt dışılık, niteliksizlik tüm istihdam türlerinde etkisini gösteriyor.
  • Arap ülkelerinde işsizliğin 2020’ye kadar 7.3 düzeylerinde kalması bekleniyor. Bölgedeki istihdamın yüzde 41’ini göçmen işçilerin oluşturması ve kadın işsizliğinin yüzde 15,6 ile erkeklerdeki işsizliğin üç katı olması dikkat çekiyor. Genç işsizliği ise yetişkin işsizliğinin dört katı.
  • Asya ve Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin önceki yıllara kıyasla daha yavaş olmakla beraber devam etmesi, işsizliğin ise 3.6 düzeyinde dünya ortalamasının altında kalması bekleniyor. Bu bölgede yapısal dönüşümler işçileri tarım dışında istihdama yöneltti ancak istihdamın niteliğinde bir artış getirmedi. İşçilerin çoğu iş güvencesinden, yazılı sözleşmelerden ve istikrarlı bir gelirden yoksun çalışıyor. Sosyal koruma bazı ülkelerde genişlemiş olsa da yoksulluk oranlarının yüksek olduğu ülkelerde sorun olmaya devam ediyor.
  • Avrupa ve Orta Asya bölgesinde uzun dönem işsizlik bazı ülkelerde yüzde 40’lara ulaşıyor. Kayıtdışılık yaygınlığını koruyor, Orta ve Batı Asya’da yüzde 43’e ulaşıyor. Çalışan yoksulluğu, düşük nitelikli işler ve işgücü içindeki eşitsizlikler sorun olmaya devam ediyor. Kuzey, Güney ve Batı Avrupa’da işsizlik son on yılın en düşük düzeyinde olup 2020’ye kadar da düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Türkiye

Türkiye raporda Avrupa ve Orta Asya bölgesi Orta ve Batı Asya alt bölgesinde Ermenistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Gürcistan, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile birlikte yer alıyor. Bu alt bölgede 2017’de yüzde 6.1 ve 2018’de 3.6 olan üretim artışının büyük oranda azalarak 2019 yılında yüzde 1.8’e gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomik büyümenin 2020’de yüzde 3.1’e ulaşması bekleniyor.

Alt bölgenin ekonomik beklentilerini Türkiye’deki olumsuz ekonomik görünümün düşürdüğü belirtiliyor. Türkiye’de 2018’de yüzde 3.5 olan üretim artışının 2019 için yüzde 1’in altında kalması bekleniyor.

Türkiye için işsizlik tahminleri ise 2019 yılı için yüzde 11.9 ile 3.9 milyon kişi; 2020 yılı için ise yüzde 12.1 ile 4.1 milyon kişi.

Alt bölgede işsizliğin 2019 yılında yüzde 8.7’ye ulaşması ve 2020’de yüzde 9’a yani 2009’dan beri en yüksek düzeyine ulaşması bekleniyor. Bu eğilimin daha çok Türkiye’de kötüleşen emek koşullarından kaynaklandığı belirtiliyor çünkü bölgenin diğer ülkelerinde işsizliğin aynı kalacağı öngörülüyor. 

 

ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!