Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?

30/11/2019

Yazıya bu başlığı attık çünkü dünyayı kasıp kavuran eşitsizlik, adaletsizlik ve sömürüye karşı çok ciddi tepkiler oluşuyor.

Bu tepkilerin neo-liberalizmin, amiyane tabirle azgın kapitalizmin yarattığı dünyadan kaynaklandığını biliyoruz. 

Sadece ekonomik eşitsizlik değildir söz konusu olan aynı zamanda dünyanın devasa kaynaklarına el koyma mücadelesinin yarattığı çatışmaların sonuçlarını yaşıyor insanlık. 

Neden göçler artıyor ve mültecilerin sayısı milyonları buluyor? Ülkelerin kendi içlerindeki sömürü ve eşitsizlik iç göç trafiğini hızlandırıyor; ülkeler arasındaki eşitsizlik milyonlarca insanı geleceklerini, çoluk-çocuklarıyla refah ülkelerinde aramaya itiyor; ülkesi kurda kuşa, emperyalizme yem edilmiş halklar canlarını kurtarmak için yanı başındaki güvenli limanlara sığınıyor.

Kimler bu direnen, isyan edenler? Kimler bu göç edenler, yerlerinden yurtlarından edilenler? Hepsi, sayıları on milyonları bulan bu insanların hepsi emeğiyle geçinenler, ücretten başka geliri olamayan insanlar. İşte günümüzün büyük insanlığı, bunlar. Onlar;

● Karınlarını doyurmak için madenlere indiler, madende can verdiler; Hindistan’daki gibi işyerlerinde, fabrikalarda yandılar, son sözleri “öleceğim, kaçış yok” oldu.

● Ekim’in ortasında Şili’de gelirlerinin üçte birini yutar hale gelen ulaşım zamlarını protesto ettiler ve eylemlerini gecekondu mahallelerine kadar dalga dalga yaydılar.

● Eylül'ün sonlarında Endonezya’da baskıcı iktidara karşı direnen gençler, 1960’larda 1 milyon komünistin katledilmesi ile sonuçlanan eylemlerden sonraki en kitlesel eylemlerin fitilini ateşlediler.

Lübnan’da vergilere karşı başkaldırdılar, 6 milyonluk ülkenin üçte biri eylemci oldu; başkaldıranlar güvencesiz çalışanlardı ve doğru düzgün bir geliri olmayan işçilerdi.

Haiti’de yolsuzluklara karşı 2018’de isyan başlattılar ve halen etkileri sürüyor. 

Mısır’da Tahrir Meydanında işsizler ve kent yoksulları olarak isyana başladılar ve yolsuzluklara karşı tepkilerini ortaya koydular.

Ekvator’da IMF’nin azgın kapitalizmini uygulamak için akaryakıt fiyatlarını artıran hükümete isyan edenler işçiler ve emekçilerdi.

Yunanistan’da başkaldırdılar, genel grevler yaptılar.

Fransa’da hükümetin emeklilik yaşı ve emekli maaşları konusundaki planlarına karşı günlerce grev yaptılar, direndiler.

Ülkemize can havliyle sığınan milyonlarca Suriyeli, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya umuda yolculuk yapanlar, her türlü işte güvencesiz çalışan milyonlar; tüm bu insanlar kapitalist vahşetin yarattığı sonuçları yaşıyor.

Daha çok kâr, daha fazla sömürü, hepsi kapitalizmin bekası için…

İnsanlık karanlık bir çağa doğru mu sürükleniyor? Gezegenin doğası kapitalizmin kâr hırsının çarklarına mı teslim edildi? Ne olacak? Çıkış bulabilecek miyiz?

Çıkış elbette var, çıkışı örgütlenerek, işçi sınıfını güçlendirerek; iktidarı kapitalistlerin sultasından, dünyayı emperyalist siyasetin baskı ve şiddetinden kurtararak tüm dünyanın emekçileri olarak bulacağız. 

İşe kendi evimizi temizleyerek başlayalım, ülkemizde kapitalist yağmayı, talanı, sömürüyü durduralım. İşçiyi sömürerek, alın terimizi karlarına akıtarak bizleri insan yerine koymayanlara önce insan olduğumuzu ve sonra işçi sınıfının gücünü göstererek yanıt verelim.

Dünyanın her yerinde işçiler kendi evlerini temizlemeye başladığında yepyeni bir dünya kurulacaktır elbet. 

 

 

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!