Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin

14 Ekim 2016 – EI, PSI, EPSU, UNI, IUF & ITF

Ülkede olağanüstü hal devam ederken ve özgürlükler büyük bir hızla ortadan kaldırılırken, hükümet uluslararası düzeyde de kamuoyundan gizli bir şekilde müzakereler yürütmektedir. Türkiye’nin 50 kadar ülkeyle masaya oturduğu ve kısa adı TiSA olan Hizmet Ticareti Anlaşması’na küresel sendikalar tarafından şiddetle karşı çıkılmaktadır.

WikiLeaks isimli, hükümetlerin ve diğer kuruluşların hassas belgelerini yayımlamasıyla bilinen uluslararası kuruluş, görüşmeleri gizlilikle yürütülen Hizmet Ticareti Anlaşması hakkında da pek çok belge yayımladı bugüne kadar. Ekim ayı içinde yeni bir belgenin kamuoyuyla paylaşılmasıyla da uluslararası sendikalar bir basın açıklaması yaparak değerlendirmelerini sundu.

Küresel sendika kuruluşlarına göre denetimsizliği getirecek politikalar ve demokratik yönetime yönelik saldırılar ifşa oldu. Avrupa Birliği yerel yönetimlerden merkez yönetimlere, taraf ülkelerin bütün yönetim düzeylerinde kontrol gücüne sahip olmak istiyor. Sızdırılan belgelere göre AB, TiSA’nın taraflarından kamu hizmetlerini liberalleştirmesini talep ediyor.

Eğitim Enternasyonali (EI) Genel Sekreteri Fred van Leeuwen: “Sızan bu belgeler, TiSA müzakerelerinin çok tehlikeli bir yönde olduğunun açık bir göstergesi. Yurttaşların ve sivil toplumun ise müzakerelerin gidişatından haberdar olmak için belge sızmasına muhtaç olması ise hiç tatminkâr değil.”

Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) Genel Sekreteri Rosa Pavanelli: “Avrupa Birliği’nin tutumu, gelişmekte olan ülkelere saldırgan özelleştirme politikaları ihraç etmenin potansiyel tehlikesini göz ardı ediyor. Ki bu politikalar pek çok AB ülkesindeki toplumsal ve siyasi istikrarsızlığın nedeni olarak gösterilmektedir.”

Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan: “Biz AB’nin, kamu hizmetlerinin piyasaya açık olması yönündeki talebinin kesinlikle karşısındayız. Bu hizmetlerde rekabet olması gelişmekte olan ülkelerde nitelikli bir kamu hizmeti sistemi oluşturulmasının altını oyacaktır. AB, kalkınmanın önünü kesmemelidir.”

UNI Avrupa Bölge Sekreteri Oliver Roethig: “Avrupalı politikacılar çok iyi bilmektedir ki her yurttaşın evrensel hakkı olan kamu hizmetlerinden faydalanma hakkı, sürdürülebilir ekonomiler geliştirmenin çekirdeğidir. Bizim yaşantımızın temeli olan ve kendimiz faydalandığımız olanaklardan başkalarını mahrum bırakamayız.”

Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Restoran, Tütün ve Birleşik İşçi Sendikaları (IUF) Genel Sekreteri Ron Oswald: “Şimdi müzakereleri durdurma, gizli metinleri yayımlama ve bu anlaşmaların demokrasiye ve emek hareketine yönelik içerdiği tehditleri açığa çıkarmak için mümkün olan en geniş kamuoyu tartışmasını başlatma zamanıdır.”

Uluslararası Ulaşım İşçileri Federasyonu (ITF) Genel Sekreteri Stephen Cotton: “AB’nin tasarıları ITF’in halihazırda dile getirdiği, küresel standartların sarsılması, güvenlik denetiminin zayıflaması ve ulusal iradenin zayıflaması hakkındaki endişelerini pekiştirmektedir.”

EI, PSI, EPSU, IUF, ITF ve UNI küresel sendikaları Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye de dahil olmak üzere bütün katılımcı ülkeleri, anlaşmaya ilişkin tutumları ve diğer ülkelerden talepleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çağırmaktadır. 

TiSA müzakereleri nedir?

Hizmet Ticareti Anlaşması (TiSA), Dünya Ticaret Örgütü üyesi Türkiye de dahil 23 ülkenin ve Avrupa Birliği’nin içinde olduğu bir dizi görüşmeyi ifade etmektedir. Bu görüşmeler, hizmet ticaretini daha da liberalleştirme amacı taşımaktadır.

Müzakereleri 2012 yılından bu yana kamuoyundan gizlilikle yürütülen TiSA, yatırımcılara ve şirketlere, taraf ülkelerin pazarlarına özgürce erişebilme konusunda yasal olarak bağlayıcı garantiler sunmaktadır. Aynı zamanda da yabancı ve yerli yatırımcılar için eşit şartlar öngörerek hükümetlerin kamusal ve özel sektördeki hizmet sağlayıcıları arasında ayrım yapmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kısaca kamu hizmetleri piyasaya açık ve geri dönüşü olmaksızın savunmasız hale gelecektir.

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!