Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri

13/05/2019

Alman Ver.di Sendikasından Grevler

 

Alman Ver.di sendikasının çağrısıyla 1 Nisan’da Berlin’de toplu ulaşım durdu. Grevin nedeni ücret ve çalışma koşullarında anlaşmaya varılamaması. Verdi, tam ücret garantisiyle haftalık mevcut durum olan 39 saat yerine 36.5 saatlik çalışma süresi talep ediyor. 2 Nisan günü ise sendika, sektördeki ücret görüşmelerinin tıkanması nedeniyle banka çalışanlarını uyarı grevine çağırdı. Özelde ve kamuda 200 bin banka çalışanını temsil ettiğini ifade eden Ver.di sektör için yüzde 6 ücret artışı talep ediyor.

Fransa’da Sendikalar ve Ö€renciler Bir Arada Eylemde

19 Mart’ta dört sendika - CGT, FO, FSU ve Solidaires, iki öğrenci örgütü UNEF ve UNL  ile ülke düzeyinde gösteri ve grev düzenledi. Eylemin konusu ücretler, sosyal koruma olurken sendikalar tüm sektörlerde genel bir ücret artışı ve asgari ücret artışı talep etti.

‹tfaiyecilerden İçişleri Bakanlığı Önünde Eylem

Portekiz’de itfaiyecileri temsil eden STAL ve STML sendikaları 16 Nisan’da Lizbon’da İç İşleri Bakanlığı önünde hükümetin itfaiyecilerin kariyer yapılanmasını etkileyecek ve emeklilik kazanımlarını azaltacak planlarını protesto etti. Bu iki nedenin yanı sıra sendikaların tepkisini çeken hükümet planları arasında çağrı üzerine çalışma, 12 saatlik vardiya da yer alıyor. İki sendika, bakanlığa sundukları ücret sisteminin uygulanmasını isterken bakanlığın müzakereye direnmesine ve görüşmeleri ertelemesine tepki gösteriyor. 

 

Avrupa Parlamentosu’ndan Babalık İzni Çıktı 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin yaklaşık iki yıldır gündeminde yer alan düzenleme kabul edildi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ücretli babalık izni en az 10 gün olarak belirlendi. Çalışanların bakmakla yükümlü olduğu –ciddi sağlık sorununa sahip veya yaşlı olan kişilerin bakımı için ise yıllık 5 gün izin verilecek. Düzenleme, ebeveynlere ve bakım sorumluluğu olanlara çalışma süresinin düşürülmesi, çalışma zaman ve mekanının değişmesi gibi yönlerden esnek çalışma düzenlemesi talep etme hakkı da tanıyor. Esnek çalışmanın çerçevesinin net olarak çizilmemesi, belli bir ücret düzeyini garanti altına alacak ölçütlere yer verilmemesi gibi bazı boşluklar içerse de bu düzenleme genellikle çoğu kadın olan bakım sorumluluğu üstlenenler ve anne olan genç kadın işçilerin çalışma hayatlarına devam edebilmeleri ile var olan doğum izni düzenlemelerini pekiştirmesi bakımından olumlu görülüyor. 

Avrupa Genç ‹flçilerinden ‹fl Güvenli€i Eylemi: “Kardan Önce Yaşam”

İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI) bünyesinde ilk Avrupa Bölgesel Gençlik Meclisi 17 Nisan’da Stockholm’de toplandı. Avrupa’dan 15 ülkeden 20 sendikayı temsil eden 33 genç katılımcı “Kardan Önce Yaşam” sloganıyla ölümle sonuçlanan iş kazalarını protesto etti. Meclis, genç işçilerin yaygın olarak güvencesiz işlere mahkum olması nedeniyle ölümcül iş kazalarında yüksek risk altında olduğunun da vurgusuyla iş güvenliğine odaklanmayı sürdürmeyi planlıyor.

Norveç Belediye Sendikaları Reel Ücret Artıflı ve Cinsiyete Ba€lı Ücret Eşitsizliğinin Ortadan Kalkmasını İstiyor

Norveç yerel yönetimlerinde örgütlü sendikalar ücret pazarlığına hazırlanıyor. Sendikaların amacı işçilere reel ücret artışı sağlamanın yanı sıra daha düşük ücretli işçilere daha fazla ücret artışı elde etmek ve kadınların yoğunlukta olduğu sektörlerde toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak. Sendikalar ayrıca ekonomik gelişmeden işçilerin de pay almasını, beceri ve yetkinliklerin karşılığının verilmesini talep ediyor. 

Fransa’da 9 Sendika Örgütü Greve Hazırlanıyor

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires ve UNSA, Fransa’da 9 Mayıs’ta ülke düzeyinde gerçekleşecek kamu sektörü grevini desteklediğini açıkladı. Talepler arasında hükümetin kamu hizmetlerinde 120 binlik istihdam azaltılmasına yol açacak planından vazgeçmesi, ücret dondurmalara son verilmesi ve kamu sektörü işçileri için ücret artışı yer alıyor. Sendikalar ayrıca taleplerinin dikkate alınmadığını ve toplu pazarlık süreçlerinin başarısız olduğunu ifade ediyor. Söz konusu plan Bakanlar Kuruluna sunulduğu 27 Mart tarihinde ülke çapında bir kamu sektörü grevi de gerçekleşmişti. 

 

 

 

 

 

 

Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!