TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence

29/04/2020

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 1 Mayıs Açıklaması:

COVID-19 pandemisi dünyanın her tarafında yıkıcı etkilere yol açarken, insanlık tarihinin en büyük dayanışma örneğini görüyoruz.

Virüsün toplumda hızla yayılmasını önlemek, yaşlıları ve halihazırda sağlık sorunları olanları korumak amacıyla uygulanan karantina ve evde kalma önlemleri artık dünya nüfusunun çoğunu kapsıyor. Günlük yaşam ve geçim kaynakları askıya alındıkça ortaya çıkan ekonomik ve sosyal etkiler, çalışma yaşamını altüst ederken bunun yükünü de özellikle düşük ücrete sahip güvencesiz işçiler çekmektedir. Pandemi ile mücadele haklı olarak,  salgının kontrol altına alınmasına ve etkilerinin azaltılmasına ve ön saflarda çalışan sağlık işçilerinin ve diğer yaşamsal öneme sahip iş kollarındaki işçilerin desteklenmesine odaklanıyor. Virüsün yayılmasına karşı dünyanın her yerinde, tüm işyerlerinde mücadele ediliyor.

1 Mayıs vesilesiyle, yaşamsal ürün ve hizmetler sunmak ve hayat kurtarmak için büyük öneme sahip olan sağlık çalışanları ve ön saflarda çalışan diğer tüm işçileri selamlıyoruz.

Salgında on binlerce insan yaşamını yitirdi ve daha fazla sayıda insanın sağlığı üzerinde uzun süreli etkileri olacaktır. İki yüz milyon iş kaybının yaşanacağı öngörülüyor, milyonlarca insan yoksul kalma riski ile karşı karşıya ve halihazırdaki devasa eşitsizlik daha da derinleşiyor. Dünya nüfusunun herhangi bir sosyal güvencesi olmayan veya yetersiz sosyal güvenceye sahip olan üçte ikilik kısmı bu duruma ağır bir şekilde maruz kalırken, çok sayıda insan da aşırı yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Bu krizin etkileri çalışan kadın ve erkek işçilere dayatılan küreselleşme modelinin başarısız yönlerini acımasız bir şekilde ortaya koymuştur. Kamusal sağlık hizmetleri, kemer sıkma politikalarıyla zayıflatıldı ve işçilerin haklarının budanması, milyonlarca işçinin bu duruma maruz kalmasına yol açtı. Kadınlar, göçmen işçiler, etnik azınlıklar ve ayrımcılığa maruz kalan diğer işçiler özellikle ağır bir yük taşımaktadır. Bu durum değişmelidir.

Bu krizin çaresi -sendikaların tarih boyunca ve bugün de can damarlarından biri olan- dayanışmadır. Tüm ülkeler COVID-19 krizinin ilk dalgasını aşmak ve geleceğe hazırlanmak için birlikte çalışmalıdır. Krizle mücadele etmek, ücretleri güvence altına almak ve halkının gelirini desteklemek için sosyal diyaloğu tam olarak hayata geçiren hükümetleri alkışlıyoruz. Ülkelerinde faaliyet gösteren sendikalarla veya uluslararası alanda diğer ülkelerle işbirliği yapmayı reddeden, pandemi gerçeğini inkar eden veya kendi halkına çok pahalıya mal olan şiddet ve insan hakları ihlallerine müsaade eden hükümetleri kınıyoruz. Aynı şekilde, krizden kâr elde etmeye çalışan acımasız şirketleri de kınıyoruz. Tüm şirketlerin, işçilerin haklarına riayet etmesini talep ediyoruz ve hükümetlerin de bunu sağlaması gerektiğini ısrarla belirtiyoruz. Aşırı sağcı siyasi hareketlerle mücadele etme, bu krizden yararlanmalarını ve demokrasiye, insan haklarına daha fazla zarar vermelerini engelleme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Hiç kimseyi arkamızda bırakmamalıyız. Herkesin kamusal sağlık ve bakım hizmetlerine erişiminin sağlanması için bu alanlara büyük yatırımlar yapılması, tüm işçilerin haklarına mutlak şekilde riayet edilmesi, dayanıklılık, yeniden inşa ve iyileşme sürecinin merkezinde olmalıdır.

Küresel ekonominin yeniden işler hale getirilmesinin üç ana hedefi olmalıdır:

İSTİHDAM: Milyonlarca iş kaybı yaşanıyor. Herkesin insan onuruna yaraşır, sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışması, kayıt dışı istihdamın kayıtlı istihdama dönüştürülmesi ve güvencesiz işlere son verilecek şekilde bütünüyle bir istihdamın sağlanması amaçlanmalıdır.

GELİR: Küresel ekonomideki ücretlerin payı yıllardır düşüş gösteriyordu ve yaşadığımız bu krizle birlikte ücretlerin ekonomi içindeki payının daha fazla düşme riski bulunuyor. Asgari bir yaşam ücreti dünyanın her yerinde uygulamada olmalı, tüm işçiler için toplu sözleşme hakkı sağlanmalı ve cinsiyete dayalı ücret farkına son verilmelidir.

SOSYAL GÜVENCE: Sosyal güvencesi olmayan milyarlarca insan bu krizin yıkıcı sağlık ve ekonomik etkilerinden kaynaklanan büyük bir riskle karşı karşıyadır. Şimdi herkesin sosyal güvence kapsamında olması için küresel işbirliğiyle fon sağlanmasının zamanıdır. Dünya, bu yardımlara şu anda en fazla ihtiyacı olanlara ve kapsayıcı ve sağlam bir geleceğin inşa edilmesi gerekliliğine sırtını dönemez.

Bu hedefler ekonomiyi yeniden işler hale getirmek ve bu dünyada yaşayan herkesin sağlıklı ve iyi olmasını temin etmenin odağında yer almaktadır. Hükümetleri ve uluslararası kurumları bu hedefleri başarmak için bir arada çalışmaya çağırıyoruz.

Nerede olursak olalım, farklılıklarımız ne olursa olsun tek bir dünyada yaşıyoruz. Sendikalar, dayanışmanın işe yaradığının farkındadır. Dünyanın her yerinde dayanışma sergilenmesi için çabalamalıyız.

Bu 1 Mayıs’ta Twitter, Facebook, Instagram’da #MayDay #VirtualMayDay etiketlerini kullanarak fotoğraf ve hikayeler paylaşarak, video çektiyseniz Labourstart 1 Mayıs özel sayfasına veya press@ituc-csi.org adresine göndererek pandemi ile mücadelede ön saflarda yer alan işçileri kutlamamızda bize katılın.

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!