ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri

Uluslararası sendikalar heyeti 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da temaslar gerçekleştirerek 15 Temmuz, OHAL ve referandum gibi siyasal gelişmelerin işçi haklarına etkileri üzerine incelemelerde bulundu.

Heyet, siyasi partiler, Çalışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, ILO, AB Delegasyonu, insan hakları kuruluşları, gazeteci örgütleri ve ihraç edilen kamu çalışanlarıyla görüştü. Uluslararası işçi hareketinin temsilcileri yaptıkları görüşmelerde; her türlü terör saldırısını ve demokrasiyi alaşağı etmeyi hedefleyen hukuk dışı girişimleri kınadıklarını hatırlattı. Heyet, işçilerin yargılama olmaksızın ve belgelere dayanmayan biçimlerde kitlesel olarak işten çıkartılmasına ve tutuklanmasına dair kaygılarını dile getirdi. Özellikle KHK’lar yoluyla ihraç edilen kamu emekçilerinin ve kayyum atanan belediyelerde işten atılan işçilerin durumu gündeme geldi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreter Vekili Jaap Wienen, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Belçika Sendikalar Konfederasyonu (FGTB) Genel Başkanı Rudy De Leeuw, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Luca Visentini, ETUC Genel Sekreter Danışmanı Patrick Itschert, Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL) Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Ozkan, Küresel Sendika Ağı (UNI Global) Genel Sekreter Vekili Christy Hoffman, Jan-Willem Goudriaan, Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu (EPSU) Genel Sekreteri, Avrupa Eğitimciler Federasyonu (ETUCE) Direktörü Valeryia Despaihne, Almanya Sendikalar Konfederasyonu (DGB) Yönetim Kurulu Üyesi Susanne Wixforth ve İngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC) Uluslararası İlişkiler Müdürü Simon Dubbins’in yer aldığı heyet Ankara’da çok sayıda sendikasıyla toplantılar düzenledi.

ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini “başarısız darbe girişiminin ardından geçen 9 aylık süreye rağmen devam eden OHAL uygulamalarının ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin gerekli güvenlik önlemlerinin ötesine geçtiğini ve on binlerce işçinin ihraç edilmesinin ailelerinin geçim kaynakları yok ettiği için artık insani bir krize dönüştüğünü” söyledi. Visentini “OHAL uygulamalarının ekonomik yatırımları ve istihdamı olumsuz etkilediğini, işçilerin ‘işçi sağlığı ve iş güvenliği’, ‘iş güvencesi’ ve ‘toplu sözleşme’ gibi taleplerinin konuşulmasını zorlaştırdığını” belirtti.

ITUC Genel Sekreter Vekili Jaap Wienen ise “Türkiye’nin ILO sözleşmeleri başta olmak üzere imzaladığı uluslararası sözleşmelere, kendi kanunlarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygı göstermesi gerektiğini” ifade etti. “OHAL’in kaldırılmasını, kitlesel işten çıkartmaların durmasını, haklarında kesinleşmiş ceza bulunmayan işçilerin, sendikacıların, milletvekillerinin, seçilmiş belediye başkanların ve gazetecilerin özgürlüklerini kavuşmalarını bekliyoruz. Hem Türkiye halkı hem de uluslararası kamuoyu Türkiye’nin her yerinde barış, demokrasi ve insan onuruna yakışır istihdam için üzerine düşen görevi yapmalıdır” dedi.

Heyet 3 günlük programın başlangıcında ve sonunda olmak üzere iki kez Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK yöneticileriyle görüşerek değerlendirmelerde bulundu. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş-Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız ve Türk-İş Teşkilatlandırma Sekreteri Eyup Alemdar’ın katıldığı toplantılarda heyetin çalışmalarını değerlendiren ve taleplerini içeren ortak bir açıklama hazırlandı.

Uluslararası sendikalar heyeti ayrıca Türkiye'deki işçi sendikaları konfederasyonlarıyla ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride ITUC, ETUC, DİSK, KESK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzası bulunuyor. 

Ortak bildiri metnine buradan ulaşabilirsiniz.

ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!