ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez

12/06/2018

28 Mayıs ve 8 Haziran 2018 tarihleri arasında ILO’nun 107. Uluslararası Çalışma Konferansı “İnsan onuruna yakışır işlerin olduğu bir gelecek inşa edelim” sloganıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlendi. Konferansta Memur-Sen’in işçi delegesi olarak atanması Konferans Yetki Tespit Komitesi tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Çalışma Bakanlığı bu yıl hiçbir istişare yapmaksızın, ILO tüzüğüne aykırı şekilde Memur-Sen’i ILO konferans delegesi olarak belirledi. Bu uygulamaya DİSK, KESK, TÜRK-İŞ ve KAMU-SEN tarafından yayımlanan ortak bir açıklamayla itiraz edildi. İtirazlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na da iletildi ancak kararda herhangi bir değişiklik olmadı. Konferans Yetki Tespit Komisyonu bu uygulamayı sert bir şekilde eleştirdi.

 İşçi Örgütlerinin Delegesi Neden Memur-Sen Olmamalı?

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın çalışma prensibi uyarınca ILO’da işçileri temsil edecek örgütün ILO’da söz hakkı olan uluslararası konfederasyonlara üye sendikalarla müzakere edilerek, bunlarla mutabakat içinde ve özellikle de bunlar arasından saptanması gerekmektedir. Oysaki Memur-Sen uluslararası konfederasyonlara üyelik başvurusunda bulunmuş, ancak uluslararası konfederasyonlar tarafından Memur-Sen’in “hükümetten ve sermayeden bağımsız olmaması” gerekçesiyle üyeliği reddedilmiştir.

Dahası ILO Konferansı’nda işçi delegesinin saptanmasında işçilerin gerçek temsilini sağlayacak yapıcı bir müzakere sürecinin yürütülmesi ve çalışanların çoğunluğunun desteğini alan bir temsiliyetin sağlanması gereklidir. ILO Anayasası’ndaki “en fazla temsil yetkisine sahip olma”, “en çok üyesi olma” biçiminde anlaşılamaz. ILO Konferansı’nda işçilerin temsili pazarlığa ve hükümetin kararına terk edilemeyecek bir haktır.

 ITUC tarafından yapılan itiraz sonucunda Konferans Yetki Tespit Komitesi şu saptamaları yapmıştır:

  • Hükümet, işçi delegesini tek taraflı olarak atamıştır

Komite bu yılki konferans oturumuna aday gösterilen işçi delegesinin en fazla temsil niteliğini haiz örgütlerle anlaşmadan Hükümet tarafından tek taraflı olarak atandığını gözlemlemiştir. Komite, Hükümet tarafından yapılan ve “en fazla temsili haiz örgütler arasında alınan karar” açıklamasının hayata geçirilmediğini ve işçi delegesinin 2017 yılında Hükümet tarafından sunulan rotasyon sistemi temeline dayanarak atandığını not etmektedir. Komite bu tür bir sistemin tek taraflı olarak Hükümetlerce dayatılamayacağını ve en fazla temsilihaiz örgütlerin anlaşması halinde işçi delegesinin atanmasında bir kıstas işlevini görebileceğini hatırlatır.

İtiraz eden kuruluş, birlikte ele alındıklarında bu dört örgütün MEMUR-SEN'den daha fazla temsil niteliğini haiz olduğunu ve konferansa atanan işçi delegesinin bu dört örgüt tarafından ortaklaşa belirlenmiş olması gerektiğini ifade etmiştir. Yukarıdakilere dayanarak, dört örgüt konferansın bu oturumuna danışman atamayı reddetmiştir. İtiraz eden kuruluş, Komite'den Hükümet’e konu ile ilgili açıklama yapması ve anayasal yükümlülüklerini yerine getirmesini tavsiye etmesi çağrısında bulunmasını talep etmiştir.

  • Hükümetler ilgili örgütlerle istişarede bulunarak ve delegasyonu onlarla anlaşarak belirlemekle yükümlüdür

Bu bağlamda, Komite ILO anayasasının 3(5). Maddesini ve Uluslararası Daimi Adalet Divanı’nın 1922 tarihli ve 1 no’lu mütalaasını hatırlatır. Hükümetler işveren ve işçi örgütlerinin temsil niteliklerine istinaden yaptıkları değerlendirmeleri objektif ve kanıtlanabilir kıstaslara göre yapmak ve aynı zamanda ilgili örgütlerle istişarede bulunarak ve onlarla anlaşarak delegasyonu belirlemekle yükümlüdürler. Hükümetler anlaşmayı hayata geçirmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Nitekim ülke çalışanlarının temsilini garanti etmenin en iyi yolu budur. Temsil niteliğine istinaden Komite, Hükümet tarafından temin edilen bilgiye göre MEMUR-SEN, T. KAMU-SEN ve KESK’in memurları temsil ettiğini, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in ise özel ve kamu sektöründeki işçileri temsil ettiğini not etmektedir. Bu yüzden bu örgütlerin ülkedeki farklı sektör çalışanlarını temsil ettiği şüphesizdir ve uygun bir biçimde bu örgütlerle istişarelerde bulunulmalıdır.

  • Hükümetin istişare çabaları yeterli değildir

Hükümetin bu yıl yapılan konferansa atanacak işçi delegesi ile ilgili olarak en fazla temsil niteliğinihaiz örgütlerle anlaşma sağlama çabalarına istinaden, Komite, konferans öncesi tek bir istişare toplantısı yapıldığını, bu toplantının iki örgütün itirazı ardından gerçekleştirildiğini ve gerekli anlaşmanın sağlanması için yetersiz olduğunu not etmektedir.

Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!