Yargıtay Sendikamızı Haklı Buldu: İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Her Bir Şirket İçin Ayrı TİS Yetkisi Verilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, İSPARK AŞ, İSTON AŞ, İSBAK AŞ ve KÜLTÜR AŞ işyerleri ile ilgili olarak Hizmet-İş Sendikasının tek bir işletme yetkisi başvurusu talebini dikkate alarak verilen “tek işletme yetki tespiti” işlemine Sendikamızın yapmış olduğu itiraz başvurusu, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından haklı bulunmuş ve 13.01.2023 tarihinde, Bakanlığın verdiği TEK işletme yetki tespiti İPTAL EDİLMİŞTİR.

Yargıtay, başından itibaren ileri sürdüğümüz gibi, her bir işyerinin ayrı tüzel kişiliklere sahip olduğunu belirtmiş ve Bakanlık tarafından verilen tek işletme yetki tespitini hatalı bularak iptal etmiştir. Yargıtay gerek ilk derece mahkemesinin kararını gerekse Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozarak Sendikamızın haklı itirazını tescil etmiştir.

Yargıtay kararında ayrıca ilk derece mahkemesinden, her bir tüzel kişiliğe sahip olan bu işyerleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik tarafından olumsuz cevap verilen, Sendikamız başta olmak üzere yapılan yetki tespiti başvurularının ayrı ayrı sonuçlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre 04.11.2019 tarihi itibariyle her bir işyeri için ayrı ayrı üye ve çalışan bilgilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istenmesini ve gelen bilgiler üzerinden 04.11.2019 tarihi esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi yetki tespitinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Alınan bu karar, her ne kadar gecikmiş olsa da; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde çalışan on binlerce işçinin sendikal örgütlenme özgürlüğü ile toplu iş sözleşmesi hakkını kullanmaları önündeki en önemli engeli ortadan kaldırmıştır. Siyasi bir karar ile haksız yere sendika ve toplu sözleşme hakkı kullandırılmayan on binlerce işçiye bir umut olmuştur.

İlk derece mahkemesinden de ivedilikle Yargıtay kararına uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gerekli bilgileri temin etmesini ve gerekli bilgi ve belgeler üzerinden her bir işyeri için yetki tespitlerini yapmasını beklemekteyiz.

Sendikamız DİSK-Genel-İş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yasal sürecin takipçisi olacak olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde hiçbir işçinin sendikasız ve toplu iş sözleşmesiz kalmaması için hak arama mücadelesini sonuna kadar vermeye devam edecektir.