Salgın Eğitimdeki Eşitsizlikleri Derinleştirdi

23/09/2020

2020-2021 eğitim öğretim yılı, 21 Eylül 2020 tarihinde başladı. Ama MEB’in pandemi koşullarında gerçekleşecek eğitime hazırlık yapamadığı ortaya çıktı.  Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişmesindeki engelleri ortadan kaldıramadı.

Salgın süreci ile birlikte eğitimde var olan eşitsizlikler derinleşmiştir. Salgın riskine karşı uzaktan eğitime geçilmesi ile kamusal bir hizmet olan ve her çocuğun eşit bir şekilde faydalanması gereken eğitim hakkına ulaşmak güçleşmiştir. Özellikle düşük gelirli ve yoksul aile çocukları ile mevsimlik tarım işçiliği yapan çocuklar normal koşullarda bile eğitim olanaklarından yeterince yararlanamazken, uzaktan eğitim ile birlikte her çocuğun ulaşabileceği bilgisayar, internet gibi teknolojik araçlarının olmaması, çocukların eğitim sisteminden dışlanmalarına yol açmıştır. Örneğin, 530 bin öğrencinin bulunduğu Urfa’da, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden başlanan uzaktan eğitime katılım oranı yüzde 15 düzeyinde kaldı. Eğitimden uzak kalan 200 bin civarındaki mevsimlik çocuk işçiye dijital platformlarda eğitime ulaşamayan 250 bin öğrenci eklendiğinde toplamda 450 bin öğrenci eğitimden uzak kaldı.

Ayrıca mart ayından bugüne geçen sürede, EBA sisteminde yaşanan teknik sorular, eğitim programının içeriğinin bir plan ve program içerisinde yürütülmemesi, ders program ve içeriklerinin yeterli olmaması gibi yaşanan temel sorunlara çözüm üretilememiş, EBA’nın teknik altyapısı güçlendirilmemiş, uzaktan eğitime erişim sorunu da çözülmemiştir.

Salgın sürecinin uzun süreceği göz önüne alındığında, çocukların nitelikli bir eğitimi eşit şekilde alması sağlanmalıdır. Eğitime ayrılan bütçe payı arttırılmalı ve çocukların okula gitmesi yönünde gerekli tedbirlerin alındığı altyapı hazırlanmalıdır.  Çocukların başta bilgisayar ve internet gibi teknolojik ihtiyaçları temin edilerek uzaktan eğitim sistemine erişimi sağlanmalıdır. Uzaktan eğitim sisteminden kaynaklı sorunlar yeniden planlanarak tüm çocuklara eğitimde fırsat eşitliği verilmelidir. 

 

Salgın Eğitimdeki Eşitsizlikleri Derinleştirdi