Milyonlar İşsiz: İşsizlerin Yüzde 90’ı İşsizlik Ödeneği Alamıyor

12/01/2023

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu (Ocak 2023) yayımlandı. Rapora göre; geniş tanımlı işsiz sayısı pandemi öncesine göre 2,4 milyon arttı; geniş tanımlı kadın işsizliği ise yüzde 27,5 olarak gerçekleşti. Ayrıca;

  • Hem geniş hem dar tanımlı işsizlik artıyor.
  • Resmi işsizlerin yüzde 90’ı işsizlik ödeneği alamıyor!
  • Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20,8!

TÜİK’in Kasım 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Ocak 2023’te yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 20,8 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Kasım 2022’de 7 milyon 872 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre Kasım 2019’da yüzde 13,3 olan işsizlik Kasım 2022’de yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 18,4’ten yüzde 20,8’e yükseldi.

Öte yandan işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Kasım 2022’de TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 576 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Kasım 2022 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 408 binde kaldı. Böylece Kasım 2022’de resmi işsizlerin sadece yüzde 11,4’ü işsizlik sigortası alabildi.

Kasım 2022 HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 27,5 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. İkinci en yüksek işsizlik kategorisi yüzde 23,9 ile genç kadın (15-24 yaş) işsizliği oldu.

 

Raporun özet bulguları şöyle:

İşsizlerin yüzde 90’i işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

Geniş tanımlı kadın işsizliği işsizlik türleri arasında en yüksek kategori oldu.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 872 bin.

Geniş tanımlı ve dar tanımlı işsizlik arasındaki fark 10,6 puan.


Raporun tamamına erişmek için: (pdf)