8 Milyon İşsizi Nasıl Saklarız?

11/05/2022

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 10 Mayıs 2022 tarihli İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu açıkladı.

TÜİK’in Mart 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA)sonuçları 10 Mayıs 2022’de yayımlanmıştı. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,5, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 22,7 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2022 Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanılarak yapılan hesaplamaya göre ise mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2022’de 8 milyon 356 bin kişi olarak gerçekleşti. Pandemi öncesine göre işsiz sayısı 1 milyon 536 bin arttı. TÜİK’e göre, Mart 2019’da yüzde 13,9 olan işsizlik Mart 2022’de yüzde 11,5’e düştü. Ancak geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,7’den yüzde 22,7’ye yükseldi (Grafik 1).

Rakamlar Dikiş Tutmuyor!

Başka bir devlet kurumu İŞKUR'un verileriyle TÜİK’in verileri arasında da önemli farklar var ve iki kurum arasında tutarlılık bulunmuyor. İŞKUR’a göre Mart 2021 ve Mart 2022 arası bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 664 binden 3 milyon 636 bine yükselerek 971 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 354 bin azaldı (Grafik 2). Böylece kayıtlı ve ankete dayalı işsiz sayılarının değişimi arasında 1 milyon 326 bin kişilik fark ortaya çıktı. Başka bir deyişle, İŞKUR'un kayıtlı işsiz sayıları son bir yılda yüzde 36,5 artarken, TÜİK'in işsiz sayıları yüzde 8,4 azaldı. İki verinin bu kadar farklı seyretmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinde İŞKUR’un bu eğilimi yer almıyor. DİSK-AR; “TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi sorunlar olduğunu” belirtiyor.

Kadın İşsizliği Yüzde 30!

Enflasyonla birlikte hayat pahalılığı her gün artarken işsizliğin de giderek tırmanması yoksulluğu derinleştiriyor. Ancak işsizlik de hayat pahalılığı gibi bu duruma sebep olan iktidar tarafından görmezden geliniyor. Cinsiyete göre işsizlik oranlarındaki artış ise kadınlar aleyhine tırmanmaya devam ediyor. Kadın işsizliğinin tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak tespit edildiği belirtilen raporda “mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 103 iken kadınlarda yüzde 13,9’a yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 18,8, kadınlarda ise yaklaşık yüzde 30’dur. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 11,1 puandır. 

“Ekonomik bir düzenin iyi işleyip işlemediğini görmek için her şeyden önce ücret karşılığında çalışmak isteyen herkese iş sağlanıp sağlanmadığına bakmak gerekir. İşsizlik sorunu sadece işsiz kalan bireylerin salt çalışıp çalışmaması meselesi değildir. Aynı zamanda işsizlerin maddi-manevi acı çekmesi demektir. Aynı zamanda istihdam yetersizliği var olan kaynakların sistemli kullanılmadığını da ifade etmektedir.” Sadun Aren

 

8 Milyon İşsizi Nasıl Saklarız?
8 Milyon İşsizi Nasıl Saklarız?