Genel-İş 18. Olağan Genel Kurulu Toplanıyor

14/08/2023

Sendikamızın 18. Olağan Genel Kurulu 18-19 Ağustos 2023 tarihlerinde Ankara'da toplanıyor:

"Emeğimiz, Haklarımız ve Geleceğimiz için Ayaktayız" üst başlığıyla gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurulumuzun gündemi aşağıdaki gibidir:

GÜNDEM:

1-   Yoklama ve Açılış,

2-   Genel Kurul Başkanlık Kurulu’nun Oluşturulması,

3-   Saygı Duruşu,

4-   Genel Başkan’ın Açış Konuşması,

5-   Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları,

6-   Komisyonların Seçimi,

a-    Tüzük Değişikliği Komisyonu

b-   Bütçe Komisyonu

c-    Kararlar Komisyonu

d-   Hesap İnceleme Komisyonu

7-   Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu, Genel Disiplin Kurulu ve Dış Denetim Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi,

8-   Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurullarının Aklanması,

9-   Komisyon Karar Tasarılarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10-   Disiplin Kurullarınca yapılan soruşturma sonucu Genel Kurula sevk edilen disiplin dosyalarının görüşülerek karara bağlanması,

11-   Seçimler,

a-    Genel Başkan Seçimi,

b-   Genel Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi,

c-    Genel Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi

d-   Genel Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi,

e-    Konfederasyon Genel Kurulu Asil ve Yedek Delegeleri Seçimi

12-   Dilek, Öneriler ve Kapanış.