18. Genel Kurulumuzu Gerçekleştirdik

23/08/2023

 Sendikamızın 18. Olağan Genel Kurulu 18-19 Ağustos 2023 tarihlerinde Ankara'da toplandı.

18. Olağan Genel Kurulumuz Genel Sekreterimiz Şükret Sevgener’in açış konuşması ve saygı duruşunun ardından başladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticilerinin, siyasi parti temsilcilerinin, Eski Genel-İş Genel Başkanı Kani Beko ve Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk’ün eşi Ayten Baştürk’ün, CHP Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’in de katıldığı Genel Kurulumuzda ilk konuşmayı Genel Başkanımız Remzi Çalışkan gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan sözlerine şöyle başladı:

“Başta Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk, İsmail Hakkı Önal ve Mahmut Seren olmak üzere, sendikamız ve işçi sınıfı mücadelesinde bedel ödeyen bütün işçi önderlerini ve yoldaşlarımızı saygıyla anıyorum.

 Kentleri yaşanılabilir kılan belediye işçileri başta olmak üzere; sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya için, demokrasi, hukuk, adalet ve barış için mücadele eden ve direnen bütün işçileri, emekçileri, gençleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği için sesini yükselten, tüm kadınları saygıyla selamlıyorum”.

2019 yılından sonraki dört yıllık süreçte hem ülkemiz hem de dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında Çalışkan;

“Türkiye adil bölüşüm, işsizlik, adaletsizlik, eşitsizlik, işçi cinayetleri, basın özgürlüğü, kadın cinayetleri, enflasyon, ücretler konusunda Dünya’nın en geri ülkeleri arasındadır. Türkiye ekonomisi emekçiler açısından tarihinin en kötü dönemindedir” dedi.

Ayrıca Türkiye toplumunun alabildiğine kutuplaştırıldığı, ayrıştırıldığı, inanç özgürlüğünün hedef alındığı, farklı olanın yok sayıldığı, bir arada kardeşçe yaşamın hedef alındığı bir sürecin yaşadığına vurgu yapan Çalışkan demokrasi ihtiyacının altını çizdi:

“Biz işçiler çok iyi biliyoruz ki; demokrasi, işçi sınıfının emeğinin, ekmeğinin, haklarının, insanca yaşamasının teminatıdır. Demokrasi yoksa ekmeğimiz azalır. Demokrasi işçi sınıfının olmazsa olmazıdır.

Demokrasi eşit yurttaşlıkla, hak ve özgürlüklerin korunmasıyla, sendikal hak ve özgürlüklerle, hukukun üstünlüğüyle, basın özgürlüğüyle, insan haklarıyla,  inanç ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasıyla sağlanır”.

Sınıfsal eşitsizliklerin her geçen gün biraz daha derinleştiğini söyleyen Çalışkan bunun sebep ve sonuçlarına da değindiği konuşmasında şunları söyledi:

“Kapitalizm, kriz ve felaket üretiyor ve ürettiği krizlerle tüm insanlığı ve dünyamızı yok olmanın eşiğine getiriyor. Ama kâr hırsıyla hem dünyayı kemiren, hem de modern kölelik düzenini sürdürmeye çalışan, bu kapitalist sistemin, ne kadar zayıf olduğu, felaketler ve salgınlar karşısında ne kadar dayanıksız olduğu, bir kere daha yaşadığımız salgınla birlikte ortaya çıktı.

Sorunun kaynağı, doğaya ve insan emeğine düşman, vahşi, acımasız kapitalist sistemdir; tüm dünya işçi sınıfının mücadele odağı, bu olmalıdır”.

Genel Başkanımız Çalışkan’ın ülkenin siyasi iklimi ve yaşanan adaletsizliğe değindiği konuşmasının diğer satırbaşları şöyledir:  

 • İktidar, doğaya, insana, gençlere, işçilere, çocuklara, kadınlara yönelik politikalarıyla her geçen gün büyüttüğü gerici söylem ve pratiklerle sistematik olarak kendi ideolojisini dayatmaktadır.
 • İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur. Ama biz susmayacağız. Sömürülen, ötekileştirilen bütün kesimlerin sorunları bizim sorunlarımızdır.
 • Burada bir kere daha tekrarlamak isterim ki, demokratik ve sosyal bir cumhuriyetin ve emeğin Türkiye’sini kuracak olan da işçilerdir, emekçilerdir, bizleriz, sizlersiniz.
 • Ülkedeki demografik ve toplumsal yapıdaki değişim, politikasızlık, hem çalışma yaşamında alt-üst oluşlara hem de ne yazık ki mülteci düşmanlığının kaşınmasına ve yayılmasına neden olmaktadır. Bu konuda, insan hak ve özgürlüklerini temel alan bir çözüm mümkün kılınmalıdır.
 • Siyasal muhalefeti dönüştürecek olan yine toplumsal muhalefettir. Gururla söylüyorum ki bu toplumsal muhalefetin önemli bir yerinde işte burada 150 binlere dayanmış üyesiyle, tüm belediye işçilerinin ve konut işçilerinin hakları, emeği ve geleceği için mücadele eden, ayağa kalkan Genel-İş vardır; bu muhalefetin başında DİSK vardır; Akbelen’de direnen halk vardır; yaşam, özgürlük diye haykıran kadınlar vardır. Nerede eşitsizlik varsa hiç şüphesiz sınıf da oradadır, orada olacaktır.
 • Bir kişinin daha iş cinayetlerinde, kadın cinayetlerinde ölmemesi için, bir kişinin daha yatağa aç girmemesi ve insanca yaşaması için, ısrarla mücadeleye devam edeceğiz.

Konuşmasının, Sendikamızın son 4 yıllık süreçte yaptıkları, gelişim ve değişim temelli büyümesine değindiği bölümünde Remzi Çalışkan: “Bir önceki Genel Kurulumuzdan bugüne üye sayımızı %40 artırdık. Bu şimdiye kadar ki dönemler içinde sendikamız için en yüksek büyüme oranıdır. Bugün 140 binlere varan üye sayımızla Türkiye’nin kitle ve sınıf sendikacılığı açısından en büyük sendikası olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

 • Tüm bu ekonomik, sosyal, toplumsal ve ekolojik krizlerin ortasında Sendikal faaliyetlerimizi, emek ve demokrasi mücadelemizi büyüterek sürdürdük. Örgütlülüğümüzü büyütüp güçlendirdik.
 • Her türlü zor koşula, sendikamıza yönelik iftiralara ve müdahale girişimlerine karşı bir olduk, şube başkanlarımızla, temsilcilerimizle ve siz delegelerimizle, üyelerimizle birlikte emek ve demokrasi mücadelemizi, ekmek ve onur mücadelemizi büyüttük.
 • Sendikamız, bu dönemde kadın üyelerimizin işyerlerinden kaynaklanan sorunlarını tespit etmek, çözüm üretmek, işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve istismarı önlemek, kadın üyelerimizin sendikal faaliyetlere katılımını artırmaya dönük birçok çalışma yürüttü. Kadın işçilerin işyerinde yaşadıkları ayrımcı politikalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.
 • 2022 yılından başlayarak toplu sözleşme mücadelemizin ana gündemi, ekonomik kriz ve bunların etkilerine karşı mücadele oldu. Öyle ki Sendikamız 2022 ve 2023 (ilk 6 ay) döneminde toplam 250 adet ek protokol imzalamıştır.
 • Tekrar belirtmek isterim ki ücretlerimizin erimesi karşısında eylem ve etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Belediye işçilerinin başının öne eğilmesine izin vermedik, izin vermeyeceğiz.
 • Belediye şirket işçilerine kadro verilmesi için kamuoyu oluşturmaya, tüm belediye şirket işçilerinin uğradığı ayrımcılığı duyurmaya ve kadro hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.
 • Emek mücadelesi veren sendikamız her zaman demokrasiden yana oldu, her türlü otoriterliğe, tekçiliğe, ayrımcılığa, ırkçılığa, savaşa, sömürüye, hukuksuzluğa ve vicdansızlığa karşı durdu. Önümüzdeki dönemde, yine tüm bunlara karşı her türlü baskıya, zorluğa rağmen tarihimizden aldığımız güçle, sınıf dayanışmasıyla, umutla, daha iyi bir dünyaya olan inancımızla ve sıkılı yumruklarımızla karşı duracağız.
 • İnanıyorum ki işçi sınıfı mücadelesi ile yaşanabilir bir ülkeyi, aydınlık bir ülkeyi, bilimin ve aklın egemen olduğu bir ülkeyi yani emeğin, eşitliğin ve adaletin Türkiye’sini kuracağız.

Genel Kurulumuza beraberindeki heyetle katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bir konuşma yaparak şunları söyledi: "DİSK'in bayrağını Türkiye'nin dört bir yanında "Kent Yaşar Elimizde" diyerek DİSK'in çatısı altında Genel-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenen mücadele arkadaşlarım sizleri DİSK adına sevgiyle, saygıyla, umutla ve mücadelemizin coşkusuyla selamlıyorum. 61 yıl önce kurulan ve DİSK'le buluşan Genel-İş'le ve Genel-İşlilerle bir arada olmaktan onur duyuyoruz".

Çerkezoğlu: “Enflasyonla alım gücünün tükendiği geçim derdinin ana gündemimiz haline geldiği, demokrasinin ortadan kaldırıldığı, bütün denge-denetim mekanizmalarının yok edildiği bir tek adam rejiminde yaşıyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçimlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. Bugün tarihsel bir andayız. Emeğimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için daha fazla yan yana daha fazla omuz omuza olmalıyız” dedi.

Daha sonra Genel Kurulumuza katılan konuklarımızdan CHP Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve DİSK Eski Genel Başkanı Kani Beko birer konuşma yaparak Genel Kurulu selamlayıp iyi dileklerde bulundular.

 1. Genel Kurulumuza bir mesaj göndererek başarı dileklerinde bulunan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyledir:

Sivil toplum örgütleri ülkelerin demokratik sosyal ve siyasal gelişimine katkı sunması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çerçevede işçi ve emekçinin hakkını korumak için mücadele eden sendikanızın çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Demokratik toplumlarda işçilerin haklarını arama talepleri sınırlanmamalı ve işçilerin örgütlenmesinin önüne barajlar konulmamalı kayıtdışı istihdamın önüne geçilmelidir.

Sendikamızın 18. Olağan Genel Kurulu delegelerimizin oy kullanması ve oyların sayımının ardından yeni yönetimin belirlenmesiyle sona erdi. Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Genel Başkanımız Remzi Çalışkan yaptığı kapanış konuşmasında delegelerimize duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür ederek; “birlik, dayanışma ve umutla yeni döneme hazır olduğumuzu” söyledi ve mücadelenin süreceği sözünü verdi.