100. Yılında Cumhuriyet’i Kutluyoruz!

27/102023

Ülkemizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın simgesi olan Cumhuriyetin ilanının 100. yılını kutluyoruz.

Halkın kendi yaşamı ve geleceği hakkında söz ve karar sahibi olduğu bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet bu topraklar için büyük bir kazanım ve şanstır. Ancak ne yazık ki ülkemiz açısından Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet ideallerinden hızla uzaklaşıldığını üzülerek görüyoruz.

Bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuş olan ve büyük bir dönüşüm ve değişim yaratarak yeni bir ülkenin temellerini oluşturan Cumhuriyet, çağdaş laik ve demokratik bir sosyal devlet inşasının çıkış noktasıydı.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ümmetçi bir anlayışın tebaası/kulu olan halk, hakları olan birey-yurttaşlar olarak varlık göstermeye başlamıştı. Kuruluşunda ulusal egemenliğe dayanan halk iradesini esas alan özgür bireylerin örgütlü toplumu için yola çıkılmış; hukuk devletini, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını ve kamuculuğu öncelemiş; toplumsal cinsiyet eşitliğini ve fırsat eşitliğini sağlamayı temel ilke edinmiş olan Cumhuriyet, bugün üzerinde yükseldiği değerler örselenmiş bir şekilde varlığını sürdürmektedir.

Geçen bir asırda devrim ve reformlar yapmış, evrensel değerleri dayanak olarak almış ancak demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin içselleştirilmesi konusunda iki ileri bir geri giderek yerinde saymasına neden olan yönetimlerden kaynaklı tam olarak demokratik bir zeminde ve haklar temelinde ilerleme gösterememiş olması dolayısıyla bugün Cumhuriyetin her zamankinden daha çok üzerine düşünülmesi gereken problemleri vardır. Atatürk’ün “muasır medeniyetler seviyesine çıkmak” olarak tanımladığı yol haritası bugün çıkmaza sürüklenmiştir.

Ülkemizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin simgesi olan Cumhuriyetin ilanının 100. yılını ve Cumhuriyet Bayramını bu duygu ve düşüncelerle kutlarken bağımsız, laik, demokratik bir Türkiye idealinden; baskıcı ve otoriter rejime ve gericiliğe karşı eşit, özgür demokratik bir Türkiye mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi yineliyor tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını bir kez daha kutluyoruz.