Genel-İş 60 Yaşında

20/04/2022

Sendikal hareketlere yön veren ilke ve dinamikler, hem toplumun hem de işçi sınıfının geleceğini şekillendirir; bu nedenledir ki, toplumsal sorunlar söz konusu olduğunda “daha az gidilen yolları tercih etmek” cesaret ve inanç gerektirir. Çünkü “tüm farkı yaratan bu”dur; alışılagelen, sıradan genel geçer kalıpların peşi sıra gitmek vasatı aşamaz, tekrara düşürür, irtifa kaybettirir. 60 yıl önce kurulan, zor ve az gidilen yolları her koşulda taze ve umutlu adımlarla telaşa düşmeden yürüyen Genel-İş, bugün o günlerden aldığı güven ve verdiği mücadelenin haklılığıyla yürümeye devam ediyor.

Emek tarihinin sayfaları; egemen sınıflara, emekçiye düşman olan iktidarlara karşı verilen mücadeleyle doludur. Bu mücadelenin Türkiye’de yazılan sayfalarında sendikamız da hatırı sayılır bir pratikle yer almıştır. Bugün de emeğin hakları, işçilerin sosyal ve ekonomik koşulları ve bunların ön şartı olarak eşitlik demokrasi ve adalet için mücadelesini sürdürüyor. Geleceğin, işçi sınıfının ellerinde yükseleceğinin bilinci ve sorumluluğuyla hareket eden Genel-İş, sadece işçilerin değil tüm emekçilerin, kadınların, çocukların ve ötekileştirilen tüm kesimlerin haklarını savunuyor.

Genel-İş, kurulduğu günden bugüne bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak işçi sınıfının sosyal ve ekonomik hakları için olduğu kadar, özgür bir toplum için de gücünü yine işçilerden alarak mücadele eden ve sömürüsüz, kavgasız bir dünyanın inşası için emek veren bir sendikadır. Bu yolda yöneticileri idamla yargılanmış, faaliyetleri sınırlanmış ya da yasaklanmış, üyeleri işkencelerden geçirilmiş, mal varlıklarına el konulmuş türlü sıkıntılarla boğuşmuş ama hiç vazgeçmemiştir. Sendikamızın bugün içinde bulunduğumuz koşullarda, oldukça zor şartlarda yürüttüğü emek mücadelesi yola çıktığı ilk günkü ilkelerinden taviz vermemekle birlikte her gün büyüyor, günün ihtiyaç ve gerekleri doğrultusunda yenileniyor. Gençlerin geleceği, eşitlik mücadelesi veren kadınların talepleri, yoksullukla açlıkla sınanan tüm toplum kesimleri sendikamız için mücadele gerekçesidir ve öyle olmaya da devam edecektir.

Genel-İş 60 yaşında, çok genç çok umutlu, çok azimli; gidilecek yolları yapılacak işleri var, arkasında/yanında bütün bir işçi sınıfı var.